Dana 1. lipnja 2018. godine u Klinici za psihijatriju Vrapče održan je simpozij “Psihoterapija i nove tehnologije”.

S kolegama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije razgovarali smo o dinamičnim i teškim izazovima online psihoterapije. Koja tehnička sredstva je moguće koristiti? Kakva je zaštita pacijenta i terapeuta? Koje su prednosti online psihoterapije? Koji su zakonski okviri za ovu vrstu psihoterapije? Kakva je to terapija u kojoj se terapeut i pacijent nikada nisu vidjeli? Može li, treba li pacijent ostati anoniman? Kako plaćati seanse? Tko plaća tehničke uređaje? Može li se online educirati i supervizirati?

Mišljenja smo da je ovo tek početak jedne velike priče. Nadamo se da novi simpoziji na ovu temu slijede.

Skip to content