Ovu Riječ urednika (predgovor) Jaspersovoj knjizi Opća psihopatologija objavljujemo na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče ne samo zato da bi još jednom upozorili na važnost hrvatskog izdanja ove knjige, nego da bi svi oni koji nisu kupili i tako bili u mogućnosti pročitati „riječ urednika“ bili informirani i o činjenici da je bolnica „Vrapče“ suizdavač ovog važnog djela. Ovdje se posebno upozorava na onaj dio priloženog predgovora u kojem se obrazlažu razlozi i okolnosti pod kojima je Klinika za psihijatriju Vrapče „dobila pravo“ biti suizdavač ove knjige.

PREDGOVOR  (pdf, 115 Kb)

Skip to content