U stajalištu objavljenom u časopisu Neuropsychopharmacology, čelnici Nacionalnog zavoda za zdravlje bave se pitanjem kako uporaba odgovarajućeg jezika za opisivanje psihičkih poremećaja i ovisnosti može pomoći u smanjenju stigme i poboljšanju načina na koji se ljudi s tim stanjima liječe u zdravstvenim ustanovama i u cijelom društvu. Autori definiraju stigmu kao negativan stav prema ljudima koji se temelji na određenim karakteristikama razlikovanja. Više od deset godina istraživanja pokazalo je da stigma značajno doprinosi negativnim zdravstvenim ishodima i može predstavljati zapreku traženju liječenja radi psihičkih poremećaja ili poremećaja uzimanja droga.

35% osoba s ozbiljnim duševnim bolestima u SAD-u i gotovo 90% osoba s poremećajem uzimanja psihoaktivnih tvari ostaje neliječeno. Autori stajališta ukazuju na dokaze da pristranost povezana sa stigmom među kliničarima može pridonijeti sklonosti odvraćanju od liječenja i manjkavoj kliničkoj skrbi, što uključuje neuspjeh u primjeni dokazanih metoda liječenja. Nadalje, kada osoba s duševnom bolešću ili poremećajem uzimanja droga i dalje doživljava stigmu, može je početi internalizirati. Ova „samostigma“ može dovesti do nižeg samopoštovanja i osjećaja vlastite vrijednosti i može postati trajni izvor distresa koji može pogoršati simptome i stvoriti zapreke uspješnom liječenju.

Suprotno tome, napori na smanjenju stigme mogu smanjiti psihološki teret koji ona stavlja na pojedince i mogu biti važna komponenta uklanjanja zapreka pri skrbi. Autori ističu brojne studije koje pokazuju da je korištenje znanstveno preciznog jezika i izraza koji centraliziraju iskustvo pacijenata s duševnim bolestima i poremećajima uzimanja droga jedna od ključnih komponenti za smanjenje stigme. Oni tvrde da je jezični pomak presudan za mobilizaciju resursa prema službama za mentalno zdravlje i ovisnosti i nagrizanje predrasuda koje sprječavaju ljude koji trebaju te usluge da ih traže ili primaju. Iako je stigmu teško ukloniti, oni tvrde da promjena jezika koji koristimo za opisivanje ovih stanja može značajno i neposredno promijeniti ljude koji ih doživljavaju.

 

Izvornik: Volkow ND, Gordon JA, Koob GF. Choosing appropriate language to reduce the stigma around mental illness and substance use disorders. Neuropsychopharmacology. 2021 Jul 19. 

Skip to content