Niske razine serotonina u mozgu mogući su uzrok depresije i mnogi antidepresivi djeluju tako što blokiraju protein koji transportira serotonin iz živčanih stanica. Istraživanje metodama oslikavanja na Karolinska Institutu pokazalo je da se prosječna razina serotoninskog transportera povisila u grupi od 17 osoba koje su se oporavile od depresije nakon kognitivno-bihevioralne terapije. Rezultati su objavljeni u časopisu Translational Psychiatry.

„Naši rezultati upućuju na to da su promjene u serotoninskom sustavu dio biologije depresije i da je ova promjena povezana s epizodom, a ne statička osobina – stanje više nego karakteristika,“ navodi Johan Lundberg, istraživač na Odsjeku za kliničku neuroznanost Karolinska Instituta. „Ovaj pronalazak potiče mnoga pitanja o funkcioniranju serotoninskog sustava u depresiji i otvara nove pravce istraživanja koji bi mogli izazvati općepriznati koncept serotonina u depresiji.“

Serotonin je neurotransmiter koji utječe, između ostalog, na raspoloženje i emocije. Njegov transportni protein, 5-HTT, smatra se da igra glavnu ulogu u depresiji, kako izbacuje serotonin iz sinapsi neurona, time regulirajući razinu aktivnog serotonina u mozgu.

Mnogi današnji antidepresivi inhibiraju ovaj transporter, što povećava razinu serotonina u sinapsama. No, učinak ovih lijekova može biti odgođen nekoliko tjedana i u određenim slučajevima nema nikakav učinak, tako da postoji jaka potreba za novim ili poboljšanim lijekovima. Da bi se to postiglo, potrebno je više znanja o biološkim uzrocima ove bolesti.

Ranija istraživanja su pokazala da depresivne osobe imaju niže razine 5-HTT u mozgu nego zdravi pojedinci. Ovaj pronalazak ponešto je iznenađujuć s obzirom na dominantnu teoriju serotoninske funkcije u depresiji, nazvanu „serotoninskom hipotezom“. Ova teorija nalaže da niske razine serotonina u sinapsama uvjetuju depresivne simptome, a budući da je funkcija 5-HTT smanjivanje koncentracije serotonina, u depresivnih pojedinaca bile bi očekivane visoke razine ovog proteina. Da bismo bolje razumjeli ove rezultate može se koristiti longitudinalno istraživanje ili istraživanje nakon liječenja, kako bi se razumjelo je li 5-HTT privremeno ili kronično snižen u osoba s depresijom.

U ovoj studiji, znanstvenici su istraživali kako se serotoninski transporter mijenja kada je osoba s depresijom uspješno liječena. Kako bi ovo postigli, mjerili su razine 5-HTT u 17 pojedinaca s depresijom prije i nakon kognitivno-bihevioralne terapije provedene putem interneta. Izračuni su učinjeni pozitron emisijskom tomografijom (PET), neuroradiološkom tehnikom u kojoj znanstvenici mogu utvrditi razinu različitih tvari u mozgu koristeći radioaktivne markere.

Istraživači su pronašli kako su razine 5-HTT u prosjeku 10% više nakon 3 mjeseca liječenja, gdje je 13 od 17 osoba izvjestilo da se značajno bolje osjeća. Prije liječenja, pojedinci s depresijom imali su otprilike iste razine 5- HTT kao i kontrolna skupina od 17 zdravih pojedinaca.

„Umjesto niske razine serotoninskog transportera kad se depresija liječila, našli smo obrnuto – više transportera nakon poboljšanja simptoma,“ kaže Jonas Svensson, postdoktorand u grupi dr. Lunberga. „Jedno moguće objašnjenje jest da serotoninski sistem ne uzrokuje depresiju nego da je dio moždanog mehanizma obrane koji se brani od depresije. Mogli bismo hipotetizirati, na primjer, da razina 5-HTT padne kad je osoba podvrgnuta stresu, kao što je to slučaj u depresivnom stanju, i da se razina podigne ili normalizira kada stres ode. Važno je nagasiti da, iako su ove ideje potaknute našom studijom,  njezin dizajn ne omogućava zaključivanje o tome zašto se razine 5-HTT mijenjaju.“

Studija je imala nekoliko ograničenja, jer je bilo uključeno samo 17 osoba s depresijom koja je heterogeno stanje, a kontrolna skupina pregledana je samo jednom. Istraživači sada dizajniraju nova istraživanja kako bi testirali može li dinamička funkcija serotoninskog sustava biti dio obrambenog sustava protiv stresa.

 

Izvornik: Svensson JE, Svanborg C, Plavén-Sigray P, i sur. Serotonin transporter availability increases in patients recovering from a depressive episode. Transl Psychiatry. 2021 May 10;11(1):264.

Prevela: dr. sc. Dora Polšek, dr. med.

Skip to content