Sestrinstvo je zakonom regulirana profesija i znanstveno utemeljena disciplina koja se koristi temeljnim znanjem iz medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti te znanjem sestrinske prakse.

Psihijatrijsko sestrinstvo dio je sestrinske profesije, bavi se prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom osoba različite životne dobi koje imaju poteškoće vezane za mentalne poremećaje i njihove posljedice.

Razvoj psihijatrijskog sestrinstva u Hrvatskoj započeo je osnivanjem Bolnice Vrapče 1879. godine.  Za prve bolesnike brinule su redovnice uz pomoć priučenih bolničara – čuvara i pomoćnog osoblja, a njega bolesnika sastojala se od brige za održavanje osobne higijene i higijene prostorija, čuvanja bolesnika od bijega i ozljeda, te vođenja radne terapije. Znanje se stjecalo radom na odjelu pod nadzorom iskusnih časnih sestara i uz stručnu podršku liječnika.

Sestrinska psihijatrijska praksa pratila je razvoj psihijatrijske znanosti, stručno obrazovanje za sestre i razvoj sestrinstva uopće. Uvođenjem novih postupaka u liječenje bolesnika ukazivala se potreba za obrazovanijim kadrovima. Bolnica Vrapče 1932. godine osniva prvu Bolničarsku školu za njegu duševnih bolesnika, koju su osim zaposlenika Bolnice pohađali i zaposlenici drugih zdravstvenih ustanova. Iako je prva Škola za sestre pomoćnice osnovana 1921. godine, školovane medicinske sestre zapošljavaju se u psihijatrijskim bolnicama tek krajem 40-tih godina 20. stoljeća.

U Klinici za psihijatriju Vrapče prate se svi trendovi obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, pa tako danas u Bolnici rade uz srednje medicinske sestre, prvostupnice sestrinstva i visokoobrazovane medicinske sestre.

Svjesni kako razina obrazovanja podiže kvalitetu rada i razinu standarda zdravstvene njege, trajno se ulaže u edukaciju. Osim formalnog obrazovanja, medicinske sestre i tehničari polaznici su edukacije iz različitih psihoterapijskih pravaca. Danas su medicinske sestre Bolnice nositeljice kolegija na stručnim studijima, mentori iz područja vježbovne nastave i mentori studentima za izradu završnih i diplomskih radova.

Medicinske sestre Klinike za psihijatriju Vrapče

Kompetencije medicinske sestre i tehničara u psihijatriji usmjerene su na pružanje klinički sigurne i kvalitetne sestrinske skrbi, autonomnom djelovanju i kritičkom razmišljanju, komunikaciji unutar multidisciplinarnog tima i kreativnom pružanju sestrinske skrbi u različitim životnim situacijama. Intervencije su utemeljene na znanju i najnovijim istraživanjima, te usklađene sa standardima sestrinske profesije. Znanja i vještine u psihijatrijskoj praksi temeljene su na prepoznavanju simptoma psihičke bolesti, sposobnosti procjene rizika, znanju o sigurnosti liječenja za bolesnika i osoblje, poznavanju psihobiosocijalnog modela bolesti i liječenja, uspostavljanju terapijskog odnosa s bolesnikom, poznavanju psihoterapijskih tehnika i treningu socijalnih vještina.

Medicinske sestre i tehničari tijekom 24 sata skrbe o duševnim bolesnicima, najranjivijoj skupini  bolesnika. Sudjeluju u svim oblicima liječenja, dijagnostičkim postupcima, rehabilitacijskim i socioterapijskim postupcima, provode edukaciju bolesnika i obitelji poštujući etičke i stručne standarde i nadasve humani pristup bolesnicima. Osim rada u Bolnici, uključene su u skrb za duševnog bolesnika u zajednici kroz mobilni tim.

U Bolnici su glavne sestre Zavoda, medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija i medicinska sestra za kvalitetu i edukaciju organizirane u stručni Kolegij sestara koji vodi pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo – glavna sestra Bolnice. Medicinske sestre i tehničari su članovi HKMS, HUMS-a, Psihijatrijskog društva medicinskih sestara, Društva glavnih sestara, Društva za palijativnu skrb i Društva za povijest sestrinstva.

Obveza je medicinskih sestara i tehničara izgrađivati svoju profesiju i biti na ponos Bolnice kroz svoj stručni i profesionalni rad a na dobrobit psihijatrijskih bolesnika.

Danas je u Klinici za psihijatriju Vrapče uposleno 349 medicinskih sestara: 9 diplomiranih i 17 magistri sestrinstva, 69 prvostupnica sestrinstva i 254 srednje medicinske sestre/tehničari.

 

Skip to content