Poštovane kolegice i kolege,

                                                                       
Hrvatsko psihijatrijsko društvo                                                        
Klinika za psihijatriju Vrapče

Povjerenstvo za izradu algoritama liječenja psihijatrijskih bolesti i poremećaja

u petak, 28. listopada 2016. godine u 11,00 sati u velikoj dvorani Edukacijskog centra Klinike za psihijatriju Vrapče organiziraju simpozij na temu

PROBLEM PROPISIVANJA PSIHOFARMAKA IZVAN ALGORITAMA HZZO-A

Dnevni red:

 1. Vlado Jukić, predsjednik HPD-a i ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče
  Pozdrav i uvodna riječ
 2. Gordan Makarić, predsjednik Povjerenstva za lijekove Klinike za psihijatrije Vrapče
  Problemi propisivanja psihofarmaka izvan algoritama HZZO-a u praksi
 3. Martina Rojnić Kuzman, koordinatorica grupe za izradu algoritama HPD- a i drugih stručnih psihijatrijskih društava HLZ-a
  Izrada hrvatskog algoritma za primjenu psihofarmaka i njegov odnos prema „algoritmima HZZO-a“
 4. Rasprava
 5. Donošenje aktualnih smjernica

Ovim Vas molimo, poštovane kolegice i kolege, da nam na ovu mail adresu dostavite primjere suočavanja s problemima propisivanja određenih psihofarmaka. Javlja se, naime, i opasnost od „falsificiranja dijagnoza“ samo da bi se pacijentu dalo lijek koji mu je neophodno potreban, a HZZO ga za tu dijagnozu ne smatra indiciranim.

Sve primjere koje saberemo analizirat ćemo i naći model kako premostiti godinama postojeći problem.

Obavještavamo sve predstavnike farmaceutskih firmi da simpozij mogu podržati putem najma izložbenog prostora te oglašavanjem u promotivnim materijalima. Najam izložbenog prostora iznosi 2.500,00 kn/m2, a logo tvrtke na programu i pozivnici iznosi 2.000,00 kn, a podjela promotivnog materijala iznosi 2.000,00 kn.

S poštovanjem,

predsjednik HPD-a i ravnatelj Bolnice Vrapče
prof. dr. sc. Vlado Jukić

Skip to content