Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Klinika za psihijatriju Vrapče u petak, 22. rujna 2017. godine u velikoj dvorani Edukacijskog centra Klinike za psihijatriju Vrapče organiziraju

simpozij

PSIHOFARMAKOTERAPIJA I PSIHOTERAPIJA – ZAJEDNIČKI NA DOBRO PACIJENATA

 • 10,00 – 10,05 prof. dr. sc. Vlado Jukić (moderator): Pozdravna riječ
 • 10,05 – 10,15 prof. dr. sc. Vlado Jukić
  Odnos psihofarmakoterapije i psihoterapije kroz povijest
 • 10,15 – 10,25 doc. dr. sc. Martina Rojnić-Kuzman
  Algoritmi liječenja psihijatrijskih bolesnika – mjesto psihoterapije
 • 10,25 – 10,35 doc. dr. sc. Miroslav Herceg
  Psihofarmakoterapija i psihoterapija oboljelih od shizofrenije
 • 10,35 – 10,45 prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš
  Psihofarmakoterapija i psihoterapija oboljelih od BAP-a
 • 10,45 – 10,55 doc. dr. sc. Petrana Brečić
  Psihofarmakoterapija i psihoterapija oboljelih od depresije

i

okrugli stol

EDUKACIJA IZ PODRUČJA KLINIČKE PSIHIJATRIJE ZA PSIHOTERAPEUTE

 

 • Moderator:  prof. dr. sc. Vlado Jukić.
 • Sudjeluju:  prof. dr. sc. Irena Bezić, doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac, prof. dr. sc. Marijana Braš, prof. dr.sc. Tanja Frančišković, prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, doc. dr. sc. Tihana Jendričko, prof. dr. sc. Ljiljana Moro, dr. Jadran Morović, prim. dr. sc. Vlasta Štalekar

Kotizacija za sudionike simpozija iznosi 500,00 kn.

POZIV FARMACEUTSKIM KUĆAMA

Skip to content