Sjednica Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta prvi je puta u povijesti održana u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Ravnatelj bolnice Vrapče, prof. dr. sc. Vlado Jukić, ujedno i redoviti profesor Medicinskog fakulteta u trajnom zvanju, u prigodnom je govoru upoznao članove Dekanskog kolegija i članove Fakultetskog vijeća s osnovnim podacima o bolnici Vrapče.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je ”Vrapče” od samog osnutka bilo predviđeno da bude i ”učilištem” (Zavod neće biti samo opskrbilište i lječilište, nego i učilištem te se ima graditi kraj Zagreba gdje se ustrojava Sveučilište”- iz programa izgradnje bolnice Vrapče 1970. godina 19. stpljeća).

Osim što su u bolnici od početka educirani liječnici i drugo medicinsko osoblje, osnutkom Medicinskog fakulteta bolnica je bila na raspolaganju, pa je onda i korištena za edukaciju studenata medicine iz psihijatrije.

Naglasio je, da je prof. dr. sc. Dezider Julius u razdoblju 1949. – 1951. godine, tadašnji ravnatelj Bolnice bio i prodekan Medicinskog fakulteta.

Do akademske 1994. -1995. godine studenti su u Vrapče dolazili jedan dan tijekom turnusa, (upoznavali su se s kroničnim duševnim bolesnicima, forenzičkim bolesnicima, psihogerijatrijskim bolesnicima i drugim kategorijama bolesnika koje nisu imali prilike vidjeti u osnovnoj nastavnoj bazi), a od te godine u Vrapču se održava i kompletna nastava iz psihijatrije – od osam turnusa, u Vrapču se odvijaju tri turnusa.

Članovi Fakultetskog vijeća posebno su zapazili činjenicu da je u Vrapču od 60 liječnika specijalista, njih 29 doktora znanosti, od koji su četiri sveučilišna profesora i trinaest docenata te da ”Vrapče” producira godišnje 100-tinjak stručnih i znanstvenih radova od kojih je deset časopisa najveće kategorije i godišnje objavljuje jednu do dvije knjige.

Nakon završnog sastanka 15 članova Fakultetskog vijeća obišlo je novoizgrađeni Zavod za forenzičku psihijatriju, koji je otvoren 15. studenog 2018.

 

Skip to content