Ljudi koji su doživjeli nedaće i traume tijekom djetinjstva češće konzumiraju alkohol i droge tijekom adolescencije i ranije započinju s uzimanjem droga. Neuralni mehanizmi koji povezuju nedaće u djetinjstvu i uzimanje droga tijekom adolescencije nisu dovoljno jasni. Jedno od proučavanih područja jest prednji cingularni korteks (ACC), koji je uključen u kontrolu impulsa i donošenje odluka.

Dr. Nicole Fava sa suradnicima spojila je informacije o neugodnim iskustvima iz djetinjstva prijavljenim od strane roditelja, eksternaliziranom ponašanju prijavljenom od strane učitelja, te uzimanju droga prijavljenom od samih adolescenata s neuroradiološkim podacima te je pokazala da su nedaće u djetinjstvu povezane s promijenjenom aktivnošću ACC-a u određenim situacijama. Ova promijenjena aktivnost ACC-a je pak povezana s problemima u ponašanju u ranoj adolescenciji i uzimanjem droga u kasnoj adolescenciji. Dr. Fava objašnjava njihov multidisciplinarni pristup riječima: „Ne znamo mnogo o tome kako su nedaće u djetinjstvu i traume te uzimanje droga u adolescenciji povezane. Nastojali smo ispitati “kako” u suradnji s istraživačima u različitim područjima.”

Studija je obuhvatila 465 adolescenata koji su sudjelovali u dugogodišnjem istraživanju obitelji s visokim, srednjim ili niskim rizikom od uzimanja droga. Tijekom istraživanja, istraživači su procjenjivali:

– neugodna iskustva iz djetinjstva u dobi od 3 do 11 godina

– eksternalizirano ponašanje (npr. agresija, delinkvencija) u dobi od 12 do 14 godina

– uzimanje droga u dobi od 15 do 17 godina.

Rezultati studije potvrdili su da su traume i nedaće u djetinjstvu, kao što su fizičko zlostavljanje/kažnjavanje, siromaštvo i nasilje među roditeljima, povećali rizik od konzumacije alkohola, duhana i marihuane u adolescenciji. Taj je odnos posredovan povećanim eksternaliziranim ponašanjem u ranoj adolescenciji. Dakle, mladi s više neugodnih iskustava u djetinjstvu češće pokazuju agresiju ili delinkvenciju u dobi od 12 do 14 godina, što je zauzvrat predviđalo veći rizik od uzimanja droga.

Dr. Fava i kolege dodatno su proveli analizu funkcionalne magnetske rezonancije (fMRI) kod 92 sudionika u dobi od 9 do 15 godina. fMRI mjeri moždanu aktivnost mozga dok ispitanik izvrši zadatak – u ovom slučaju tzv. go/no-go zadatak, gdje su ispitanici dobili upute da pritisnu gumb kad vide određeni stimulus (npr. određena slova), te da ne reagiraju kada vide drugi rijetki podražaj. Tim je analizirao moždanu aktivnost zabilježenu u ACC-u kada su ispitanici uspjeli ili nisu uspjeli izvršiti zadatak. Djeca koja su doživjela nedaće i traumu pokazala su slabiju aktivaciju ACC-a kada nisu uspjela izvršiti studijski zadatak, a ta djeca također češće pokazuju probleme u ponašanju. Stoga aktivnost ACC-a može pomoći objasniti poveznicu između nedaća u djetinjstvu i eksternaliziranog ponašanja u ranoj adolescenciji.

Povezanost je činila samo dio odnosa između nedaća u djetinjstvu, eksternaliziranog ponašanja i uzimanja droga u adolescenciji; drugi čimbenici svakako također igraju ulogu. Unatoč tome, uočena smanjena aktivacija ACC-a sugerira da nepovoljna i traumatična iskustva u djetinjstvu mogu narušiti praćenje pogrešaka u mozgu i tako spriječiti mlade da uče iz svojih grešaka. “Ako određena mladež ne uči na svojim greškama, i ako mislimo da greške predstavljaju sinonim za rizično ponašanje – ili u ovom slučaju, uzimanje droga – tada će mladi nastaviti koristiti droge u budućnosti sve dok ne budu u mogućnosti učiti na svojim greškama”, kaže dr. Fava.

Ova otkrića mogu pomoći u poboljšanju strategija prevencije i liječenja uzimanja droga kod adolescenata ne zasnivajući zdravstvene intervencije samo na opažanju ponašanja, nego i na pokazateljima moždane aktivnosti, poput fMRI. Dr. Fava kaže: „Možda bi bilo učinkovitije razmotriti utjecaj traume prilikom planiranja intervencija – korištenjem tehnika poput mindfulnessa, neurofeedbacka i kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na traumu – kako bi se adolescentima pomoglo da prestanu s uzimanjem droga.”

 

Izvornik: Fava NM, Trucco EM, Martz ME, i sur. Childhood adversity, externalizing behavior, and substance use in adolescence: Mediating effects of anterior cingulate cortex activation during inhibitory errors. Dev Psychopathol. 2019;31(4):1439-50.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content