Poštovani i dragi zaposlenici Klinike za psihijatriju Vrapče,

iza nas je teška i izazovna godina u kojoj ste pokazali spremnost nošenja tereta ove pandemije, a sve kako bi osigurali kontinuitet psihijatrijske skrbi naših bolesnika, brinući o njihovoj sigurnosti i zdravlju.  Prilagođujući se situaciji i radeći svoj posao unatoč svim preprekama i nepoznanicama stavili ste u prvi plan interes zajednice, odnosno interese naših pacijenta. Na tom Vam hvala! Hvala Vam na trudu, požrtvovnosti i spremnosti da ova bolnica, kao i uvijek do sada, bude u službi svoga naroda.

S tim mislima i zahvalom, u svoje osobno ime i u ime cijele uprave bolnice, želim Vam čestit i blagoslovljen Božić i uspješnu i sretnu Novu godinu.

Ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče
doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Skip to content