Stručno predavanje za medicinske sestre „Casemanagement – prevencija učestalih hospitalizacija“ održat će se u četvrtak, 16. veljače 2017. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavači: Jasmina Perhot, bacc. med. techn. i Zlata Pjević, dipl. med. tech.

Skip to content