Stručno predavanje za medicinske sestre „Ergonomski problemi medicinskih sestara na psihijatriji“ održat će se u četvrtak, 29. listopada 2015. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče. Predavači Senka Repovečki, dipl.medicinska sestra i Zdravko Jareš,
ing.med.radiologije.

Skip to content