Stručno predavanje za medicinske sestre „Sestrinske intervencije u primjeni psihofarmakoterapije u osoba oboljelih od shizofrenije“ održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavač: Krunoslav Radić, bacc. med. techn.

Skip to content