Ponavljamo stručno predavanje za medicinske sestre „Specifičnosti rada medicinskih sestara/tehničara sa suicidalnim bolesnikom“ koje će se održati u četvrtak, 16. lipnja 2015. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavač je Slavko Medo, prvostupnik sestrinstva.

Skip to content