Stručno predavanje za medicinske sestre „Specifičnosti pripreme psihijatrijskog bolesnika za radiološke pretrage“ održat će se u četvrtak, 22. svibnja 2014. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče. Predavač Zdravko Jareš, prvostupnik radiološke tehnologije.

Skip to content