Stručno predavanje za medicinske sestre „Stres u radu medicinskih sestara na rukovodećim mjestima“ održat će se u četvrtak, 22. veljače 2018. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavač: Boris Majetić, dipl. med. techn.

Skip to content