Stručno predavanje za medicinske sestre “Zadovoljstvo medicinskih sestara i tehničara radom na psihijatrijskim odjelima” održat će se u četvrtak, 1. srpnja 2021. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.

Predavač: Milena Jukić Bešlić, dipl.med.techn.

Skip to content