Prijavitelj projekta SPAM je Grad Zagreb (GZ) uz sljedeće partnere:

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“

Klinika za psihijatriju Vrapče

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

FOND: Europski socijalni fond (ESF)

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.421.954,69 HRK    

EU SUFINANCIRANJE: 1.421.954,69 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2022.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj ovog projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u svrhu smanjenja troškova hospitalizacije. 

Projektom će se oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije na području Grada Zagreba omogućiti dvije nove usluge, popodnevni boravak za oboljele, radnim danom i subotom u PB Sv. Ivan, te mobilni tim za prijevoz pacijenata do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U okviru projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje, a naša Klinika provest će edukaciju za neformalne njegovatelje. Kako je riječ o osobama pod visokim rizikom od sagorijevanja, u našoj ustanovi neformalni njegovatelji, članovi obitelji oboljelih, imat će i organiziranu psihološku podršku. Naša bolnica, kao učilište i lječilište, ima dugogodišnje iskustvo u tom planu, te svakodnevno studentima i stručnjacima pruža supervizirani praktični pristup u svim aspektima skrbi za osobe s demencijom, dok savjetovanje i podršku obiteljima pruža individualiziranim pristupom. 

Kao prijavitelj i krovni koordinator provedbe projekta, Grad Zagreb će voditi i pratiti provedbu aktivnosti projekta u cjelini, provoditi aktivnosti vidljivosti i informiranja.     

VODITELJICA PROJEKTA: Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr , 01/4603-423

Kontakt osoba u Klinici za psihijatriju Vrapče: Krešimir Radić, dr.med., 

klinika@bolnica-vrapce.hr, 01 3780 666

Više o projektu:

https://www.zagreb.hr/en/eu-projekt-svi-za-pamcenje-spam/165702

svizapamcenje@zagreb.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

Skip to content