Tečaj III. kategorije za medicinske sestre i tehničare s temom Prevencija mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama održat će se u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, u petak, 29. rujna 2017. godine s početkom u 9,30 sati.

PROGRAM

Skip to content