1. Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1907. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1908.

4. Boško Niketić, Stanislav Župić: Stenjevec 1879. – 1933. Spomenica povodom pet decenija rada. Izdalo Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Stenjevcu. Zagreb, 1933

7. Stanislav Župić, Milan Medur (ur):Psihopatske ličnosti i postupak s njima - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1956.

10. Ksenija Korbar, Karla Pospišil-Završki, Siniša Triva, Rudolf Turčin (ur):Drugo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji: Civilno pravni status i problemi zaštite psihijatrijskih bolesnika – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1966.

2. Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog  zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1908. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1909.

5. Zvonimir Sušić, Stanislav Župić: Vraćanje u život / dramska igra u dva čina s predigrom i epilogom. Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Bolnici Vrapče. Zagreb, 1938.

8. Ivan Rohaček, Ivo Žirovčić, Aleksej Kuljženko, Stanislav Župić: Izvješća bolnice Stenjevec od 1881.-1933./Godišnji medicinski izvještaji o radu bolnice „Vrapče“ od 1933.-1961. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1962.

3. Ivo Žirovčić: Bolnica Stenjevec 1879 – 1910. Osvrt na trideset godina obstanka Kraljevskog zemaljskog Zavoda za umobolne u Stenjevcu. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1910.

6. Zvonimir Sušić: Odabrana poglavlja iz neurologije, psihijatrije, fizikalne terapije. Skripta: namijenjeno Školi za sestre pomoćnice, Zagreb, 1941.

9. Rudolf Turčin, Karla Pospišil-Završki, Ksenija Korbar, Dušan Bedenko (ur.): Prvo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1964.

Skip to content