Prema planu i programu za 2014. godinu trajno usavršavanje medicinskih sestara održati će se 10. travnja 2014. s početkom u 14.00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, na temu „Plan i provođenje zdravstvene njege bolesnika oboljelih od hepatitisa na Zavodu za liječenje ovisnosti“, a predavačice su Višnja Sučević, prvostupnica sestrinstva, i Katarina Brzak, medicinska sestra.

Skip to content