Narudžbe za indikacijski pregled za TMS na brojeve: 01 3713 223; 413 (preko centrale) svaki radni dan od 14-15h. Molimo donijeti medicinsku/psihijatrijsku dokumentaciju.

 

Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) je sigurna, neinvazivna metoda liječenja u kojoj se koriste kratki impulsi magnetskog polja kako bi se inducirala blaga struja u dijelovima mozga koji su uključeni u razvoj psihičkog poremećaja. TMS predstavlja važnu prekretnicu u liječenju psihičkih poremećaja, osobito u liječenju depresije, i to iz više razloga: a) može biti učinkovita kada drugi oblici liječenja zakažu (rezistentna depresija), b) za razliku od elektrokonvulzivne terapije (EKT), TMS je ambulantna procedura koja ne zahtjeva anesteziju i nema nuspojava u vidu amnezije, c) za razliku od lijekova, nije vezana uz  nuspojave kao što su porast tjelesne težine ili seksualna disfunkcija, d) tretman se svakodnevno provodi pod stručnim nadzorom uz učestalo određivanje razine simptoma radi procjene napretka liječenja.

Indikacije

Prema dosadašnjim istraživanjima i bogatom kliničkom iskustvu, TMS predstavlja sigurnu i učinkovitu metodu za liječenje rezistentne depresije te je kao takva odobrena od nadležnih regulatornih tijela (npr. Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država, 2008. godine), uvrštena je u vodeće svjetske i europske stručne smjernice, a uređaji u našoj ustanovi s kojima se provodi u skladu su s europskom regulativom (CE znak). Liječenje TMS-om se u Hrvatskoj primjenjuje od 2016. godine.

Osim za liječenje depresije, TMS se može koristiti i za liječenje drugih psihičkih poremećaja (npr. opsesivno-kompulzivnog poremećaja), ali često uz manju učinkovitost i potrebu za posebnom opremom koja nije dostupna u svim centrima.

Informacije o postupku

Prije početka tretmana, specijalist(ica) psihijatrije kvalificiran(a) za provođenje tretmana  utvrđuje zadovoljava li pacijent(ica) kriterije za liječenje TMS-om (indikacijski pregled).

Liječenje TMS-om provodi se pomoću uređaja koji sadrži zavojnicu u kojoj se stvara magnetsko polje (terapijska zavojnica). Radi se o magnetskom polju sličnih karakteristika kao kod uređaja za magnetsku rezonancu. Zavojnica se postavlja na glavu pacijenta na način da je magnetsko polje uvijek usmjereno točno prema onom dijelu mozga koji je uključen u nastanak psihičkog poremećaja koji se liječi.

Postupak se provodi svakodnevno kroz 4-6 tjedana (svakim radnim danom, 5 dana u tjednu, ukupno 20-30 tretmana). Ukoliko to nije moguće, minimalno se moraju učiniti barem dva tretmana tjedno. Jedan tretman traje 20 ili 40 minuta, ovisno o propisanom protokolu.

Nuspojave

Nuspojave su najčešće blage do umjerene te se smanjuju tijekom cjelokupnog tretmana. U nešto češće nuspojave ubrajaju se: glavobolja, neugodne senzacije na glavi na mjestu aplikacije (lokalna bolnosti), zatim trnci, grčevi i trzanje mišića lica. Iako su vrlo rijetke, treba spomenuti i teže nuspojave poput epileptičkog napada za vrijeme provođenja postupka. Iako postoji, rizik od pojave epileptičkog napada je izuzetno mali (1 na 30.000 tretmana (0.003%), odnosno 1 od 1000 pacijenata (0.1%).

Rizične skupine

Rizične skupine za provođenje liječenja TMS-om su trudnice, maloljetne osobe, osobe starije životne dobi (preko 65), osobe s neurološkim bolestima i osobe koje imaju ugrađene elektroničke naprave. Kod osoba koje pripadaju rizičnim skupinama potrebno je s liječnikom razmotriti odnos rizika i potencijalne koristi liječenja.

Kontraindikacije

TMS se ne smije provoditi u osoba koje imaju magnetski osjetljiv metal u/na glavi ili unutar 30 cm od terapijske zavojnice, a koji se ne može ukloniti. Tijekom postupka može doći do zagrijavanja i pomicanja metalnih dijelova te oštećenja tkiva i organa. To uključuje sljedeće:

  1. Medicinski materijali: aneurizmatske kvačice (clip) i odvojive zavojnice (coil), karotidne i cerebralne potpornice (stent), elektronski uređaji (neurostimulatori, elektrostimulatori srca, umjetne pužnice), elektrode za praćenje aktivnosti mozga, feromagnetski implantati u uhu ili oku, pomični magnetski osjetljivi zubni nadomjesci/implantati, mobilni protetski radovi uključujući i zubne proteze.
  2. Ostali metali u/na glavi ili unutar 30 cm od terapijske zavojnice: metak, šrapnel, krhotine eksplozivnih naprava, tetovaže s tintom koja sadrži metal.

 

Literatura

Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, Benninger DH, Brunelin J, et al. 2020. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014–2018)

Skip to content