Istraživači sa Sveučilišta Cima u Navarri (Španjolska) dokazali su na animalnim modelima za Alzheimerovu bolest kako udisanje mentola može poboljšati kognitivne sposobnosti. Ova je studija otkrila da opetovana kratka izloženost mentolu može modulirati imunološki sustav i spriječiti kognitivno propadanje tipično za ovu neurodegenerativnu bolest.

Prilikom analize njegovog mehanizma djelovanja primijećeno je da se tijekom udisanja ovog mirisa smanjuje razina interleukina-1β (IL-1β), ključnog proteina koji posreduje u upalnom odgovoru. Nadalje, inhibicijom ovog proteina lijekom odobrenim za liječenje pojedinih autoimunosnih bolesti također je zamijećeno poboljšanje kognitivnih sposobnosti u oboljelih miševa.

Ovo istraživanje naglašava mogućnost utjecaja mirisa i imunoloških modulatora kao terapijskih sredstava. Osim toga, otvara vrata terapijskom razvoju temeljenom na stimulaciji i uvježbavanju olfaktornog sustava u svrhu sprječavanja ili ublažavanja posljedica Alzheimerove bolesti, kao i ostalih bolesti središnjeg živčanog sustava.

Funkcionalna ravnoteža mozga ovisi o složenim interakcijama između različitih vrsta neurona, imunoloških stanica i neuralnih matičnih stanica. Nekoliko studija dosad se bavilo imunomodulatornim i neurološkim učincima mirisa. Ranija istraživanja također su pokazala korelaciju između gubitka osjeta mirisa i pojave prvih simptoma u Alzheimerovoj bolesti.

“Usredotočili smo se na ulogu olfaktornog sustava u imunološkom i središnjem živčanom sustavu te smo time potvrdili da je mentol imunostimulirajući miris na animalnim modelima. Međutim, iznenađujuće je to što smo primijetili da je kraća izloženost ovoj tvari tijekom šest mjeseci spriječila pad kognitivnih funkcija u miševa s Alzheimerom bolešću te je također poboljšala kognitivnu sposobnost zdravih mladih miševa”, kaže dr. Juan José Lasarte, voditelj programa za imunologiju i imunoterapiju u Cimi, a ujedno i glavni voditelj provedenog istraživanja.

Također je primijećeno da je „blokiranje aktivnosti T-regulatornih stanica, vrste imunoloških stanica s imunosupresivnim djelovanjem, poboljšalo kognitivnu sposobnost miševa s Alzheimerovom bolešću, kao i zdravih mladih miševa“, objašnjava dr. Ana García-Osta, istraživačica u Ciminom Programu genske terapije neuroloških bolesti, koja je ujedno i koautorica ovog znanstvenog rada.

“Izloženost mentolu i blokada T-regulatornih stanica uzrokovali su smanjenje razine IL-1β, proteina koji bi mogao biti zaslužan za kognitivno propadanje opaženo u ovim modelima. Osim toga, blokiranjem proizvodnje navedenog proteina specifičnim lijekom korištenim za liječenje pojedinih autoimunosnih bolesti također je poboljšan kognitivni kapacitet zdravih miševa i miševa s Alzheimerovom bolešću. Ova je studija važan korak prema razumijevanju međusobne povezanosti imunološkog sustava, središnjeg živčanog sustava i olfaktornog sustava, budući da rezultati sugeriraju kako mirisi i imunološki modulatori imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti, kao i drugih bolesti povezanih sa središnjim živčanim sustavom”, kaže dr. Noelia Casares, glavna autorica znanstvenog rada.

 

Izvornik: Casares N, Alfaro M, Cuadrado-Tejedor M, i sur. Improvement of cognitive function in wild-type and Alzheimer´s disease mouse models by the immunomodulatory properties of menthol inhalation or by depletion of T regulatory cells. Front. Immunol. 2023;14:1130044

Prevela: Adela Klemenčić, dr. med.

Skip to content