Postotak adolescenata koji navode uporabu psihoaktivnih tvari u 2022. uglavnom je ostao stabilan nakon značajnog pada u 2021., prema najnovijim rezultatima ankete Praćenje budućnosti (Monitoring the Future, MTF) o ponašanju i srodnim stavovima o uporabi psihoaktivnih tvari među učenicima osmih, 10. i 12. razreda u SAD-u. Prijavljena uporaba gotovo svih psihoaktivnih tvari dramatično se smanjila od 2020. do 2021. nakon početka pandemije COVID-19 i s njom povezanih promjena poput zatvaranja škola i socijalnog distanciranja. U 2022. prijavljena uporaba bilo koje ilegalne droge u protekloj godini ostala je na razini ili znatno ispod razine prije pandemije za sve razrede, s 11% učenika osmih razreda, 21.5% učenika 10. razreda i 32.6% učenika 12. razreda koji su prijavili uporabu bilo koje ilegalne droge u prošloj godini.

“Anketa Praćenje budućnosti (MTF) jedan je od najboljih i najpravovremenijih alata koje imamo za praćenje i razumijevanje promjena u uporabi psihoaktivnih tvari među mladima kroz vrijeme, uključujući povijesne događaje poput pandemije COVID-19”, kaže dr. Nora Volkow, ravnateljica NIDA-e. “Ohrabrujuće je da nismo primijetili značajan porast uporabe psihoaktivnih tvari u 2022., čak i kad su se mladi ljudi u velikoj mjeri vratili školi uživo, izvannastavnim aktivnostima i drugim društvenim angažmanima.”

Anketa se provodi jednom godišnje za učenike osmih, 10. i 12. razreda koji sami izvješćuju o svome ponašanju u vezi uporabe supstanci u različitim vremenskim razdobljima, kao što su zadnjih 30 dana, zadnjih 12 mjeseci i cijeli život. Anketa također dokumentira percepciju učenika o štetnosti, neodobravanje uporabe i percipiranu dostupnost droga. Rezultati istraživanja objavljuju se iste godine kada su podaci prikupljeni.

Od veljače do lipnja 2022. istraživači su prikupili 31 438 anketa učenika upisanih u 308 javnih i privatnih škola u SAD-u. Ispunjena anketa iz 2022. nacionalno je reprezentativna i predstavlja oko 75% veličine uzorka prikupljanja podataka tipične godine. Istraživači su primijetili da je većina škola odlučila sudjelovati u anketi, dok su neke škole koje inače sudjeluju ove godine odustale jer su se nastavile operativno oporavljati od pandemije. Svi učenici koji su sudjelovali ispunili su anketu putem weba – bilo na tabletima ili na računalu – pri čemu je između 95-99% ispitanika anketu ispunilo osobno u školi.

Istraživanje je pokazalo da su adolescenti najčešće prijavljivali uporabu alkohola, nikotinskih parilica i kanabisa u protekloj godini, a razine su općenito bile iste kao one prijavljene 2021. Za supstance kod kojih je prijavljena uporaba tijekom prošle godine porasla između 2021. i 2022., velika većina prijavljene uporabe ostala je na razini ili ispod predpandemijske razine zabilježene 2020. U usporedbi s razinama zabilježenima 2021., podaci prijavljeni 2022. pokazuju sljedeće:

Uporaba nikotinske parilice ostala je stabilna za sva tri ispitana razreda, s 12% učenika osmih razreda, 20.5% učenika 10. razreda i 27.3% učenika 12. razreda koji su prijavili da su konzumirali nikotin u prošloj godini.

Uporaba kanabisa također je ostala stabilna za sva tri ispitana razreda, s 8.3% učenika osmih razreda, 19.5% učenika 10. razreda i 30.7% učenika 12. razreda koji su prijavili uporabu kanabisa u prošloj godini. Treba napomenuti da je 6.0% učenika osmih razreda, 15.0% učenika 10. razreda i 20.6% učenika 12. razreda izjavilo da su konzumirali kanabis u protekloj godini putem parilice, što odražava stabilan trend na predpandemijskoj razini među učenicima osmih i 12. razreda, te mali porast među učenicima 10. razreda, iako je prijavljena uporaba među učenicima 10. razreda u 2022. još uvijek znatno ispod predpandemijske razine.

Konzumacija alkohola ostala je stabilna za učenike osmih i desetih razreda (s 15.2% odnosno 31.3% koji su prijavili konzumaciju u prošloj godini), ali se vratila na predpandemijsku razinu za učenike 12. razreda u 2022. (s 51.9% učenika 12. razreda koji su prijavili konzumaciju alkohola u prošloj godini).

Uporaba ilegalnih droga osim marihuane također je ostala stabilna za sva tri anketirana razreda, s 4.9% učenika osmih razreda, 5.7% učenika 10. razreda i 8.0% učenika 12. razreda koji su prijavili uporabu bilo koje ilegalne droge osim marihuane u prošloj godini. Ovi se podaci temelje na dugoročnim trendovima koji dokumentiraju nisku i prilično stalnu uporabu ilegalnih supstanci među tinejdžerima – uključujući uporabu kokaina, heroina, amfetamina i nemedicinsku uporabu lijekova na recept tijekom prošle godine.

Uporaba narkotika osim heroina (uključujući Vicodin, OxyContin, Percocet itd.) neznatno se povećala među učenicima 12. razreda između 2021. i 2022. (s 1.7% učenika 12. razreda koji su prijavili upotrebu tijekom prošle godine), što je u skladu s predpandemijskom razinama uočenim u 2019. i 2020. (2.7% odnosno 2.1%).

Kada im je postavljen niz pitanja o percipiranoj štetnosti povremenog uzimanja određenih lijekova na recept (kao što su OxyContin i Vicodin), ili općenitom riziku od “narkotika koji nisu heroin”, postotak učenika koji su izjavili da percipiraju “veliki rizik” kretao se od 22.9% među učenicima osmog razreda do 52.9% među učenicima 12. razreda. Postotak ispitanika koji su izjavili da percipiraju “veliki rizik” povezan s povremenim uzimanjem Adderalla kretao se od 28.1% među učenicima osmog razreda do 39.6% među učenicima 12. razreda.

Iako su podaci ukazivali na stabilnu ili sve manju uporabu ilegalnih droga među mladima tijekom niza godina, druga su istraživanja izvijestila o nedavnom dramatičnom porastu smrti od predoziranja među mladim osobama u dobi od 14 do 18 godina. Taj se porast uvelike pripisuje ilegalnom fentanilu, snažnoj sintetičkoj drogi, koja zagađuje opskrbu krivotvorenim pilulama napravljenim tako da nalikuju lijekovima na recept poput benzodiazepina, lijekova za ADHD i opioida.

“Proliferacija fentanila u opskrbi lijekovima je zabrinjavajuća. Iako podaci pokazuju da uporaba droga među mladima nije češća nego prije, tragičan porast smrti od predoziranja među ovom populacijom sugerira da uporaba droga postaje opasnija nego ikad prije” kaže dr. Volkow. “Apsolutno je važno educirati mlade ljude da tablete kupljene putem društvenih mreža, dane nekome od prijatelja ili nabavljene iz nepoznatog izvora mogu sadržavati smrtonosni fentanil.”

“Jako nas je zanimalo hoće li se značajno smanjenje uporabe supstanci koje smo primijetili prošle godine nastaviti i u budućnosti, a sada vidimo da doista može postojati dugotrajniji učinak za neke supstance”, kaže dr. Richard A. Miech, voditelj studije Praćenje budućnosti na Sveučilištu Michigan. “Činjenica da se uporaba kanabisa i nikotinskih parilica u 2022. nije vratila na predpandemijsku razinu predstavlja fascinantan podatak. Idući naprijed, bit će važno nastaviti pratiti te trendove kako bismo razumjeli utjecaj na buduće ponašanje i ishode vezane uz uporabu droga.”

 

Izvornik: drugabuse.gov//monitoringthefuture.org
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content