Istraživači specijalizirani iz područja psihijatrije i psihologije sa Sveučilišta u Helsinkiju, proučavali su utjecaj depresije na vizualnu percepciju. Njihova studija pokazala je da je procesuiranje vizualnih informacija izmijenjeno kod ljudi koji boluju od depresije te se smatra kako je ta pojava najvjerojatnije povezana s obradom informacija u cerebralnom korteksu.

Navedena studija objavljena je u časopisu ‘Journal od Psychiatry and Neuroscience.

U istraživanju je procesuiranje vizualnih informacija kod pacijenata s depresijom uspoređivano s onim kod  kontrolne skupine uz pomoć korištenja dva vizualna testa. U testu percepcije, ispitanici su uspoređivali svjetlinu i kontrast jednostavnih uzoraka.

Prema navodu Viljami Salmela, koji radi u Finskoj akademiji za istraživanje, ono što je bilo iznenađujuće je da su pacijenti s depresijom drugačije percipirali kontrast prikazanih predmeta u odnosu na kontrolnu skupinu pojedinaca bez dijagnoze depresivnog poremećaja.

Pacijenti koji boluju od depresije  percipirali su vizualne iluzije u uzorcima slabijeg intenziteta te, posljedično, doživjeli su kontrast nešto jačim u odnosu na kontrolnu skupinu.

Salmela navodi kako je kontrast bio suprimiran u približno 20% ispitanika bez dijagnoze depresivnog poremećaja te u otprilike 5% onih koji boluju od depresije.

U svrhu poboljšanog razumijevanja mehanizma nastanka psihičkih poremećaja i njihovog liječenja, bitno je točno identificirati promjene u moždanoj funkciji koje se nalaze u podlozi samog poremećaja.

Upravo iz ovog razloga istraživači smatraju kako je potrebno provesti dodatna istraživanja da bi se objasnilo kako depresija utječe na izmjenu vizualnog procesuiranja.

Salmela smatra kako bi bilo korisno procijeniti i dalje razviti upotrebu testova percepcije, ne samo u svrhu identificiranja poremećaja u procesuiranju informacija, već i u njihovoj upotrebi kao metode istraživanja.

Testovi percepcije bi mogli biti dodatno korisni kao sredstvo u procjenjivanju utjecaja različitih terapija na napredak u liječenju.

Međutim, kako navodi Salmela, testovi percepcije ne mogu sami biti korišteni za identifikaciju depresivnog poremećaja, budući da su zapažene razlike male i prisutne specifično prilikom uspoređivanja ovih grupa.

 

Izvornik: Salmela V, Socada L, Soderholm J, i sur. Reduced visual contrast suppression during major depressive episodes.
J Psychiatry Neurosci. 2021;46(2):E222-E231.

Skip to content