Analiza zapljena ilegalnih droga u pet ključnih regija SAD-a otkriva porast oduzimanja metamfetamina i marihuane (kanabisa) tijekom pandemije COVID-19. Zapljene ovih dviju droga bile su najveće u kolovozu 2020. godine. Iako su istražitelji otkrili da pandemija nije utjecala na trendove zapljene heroina, kokaina i fentanila, privremeni podaci pokazuju da je povećana smrtnost od predoziranja drogom zabilježena u 2019. godini rasla i tijekom prve polovice 2020. godine.

Rezultati sugeriraju da su pandemija i s njom povezana ograničenja možda utjecali na dostupnost i potražnju nekih, ali ne svih, ilegalnih droga, te da je dostupnost bila veća u ljeto i jesen 2020. u pet regija uključenih u studiju objavljenu u časopisu Drug and Alcohol Dependence.

“Na početku pandemije bilo je nejasno kako će socijalno distanciranje, ograničenje putovanja i ekonomske poteškoće u zajednicama utjecati na ponudu i potražnju droga”, kaže dr. Nora D. Volkow, direktorica NIDA-e. “Podaci o zapljeni droga poput ovih daju nam dodatni uvid u promjenjivi krajobraz uporabe droga tijekom COVID-19 i pružaju razumijevanje rastuće stope smrtnosti od predoziranja metamfetaminom i opioidima tijekom pandemije.”

Mjere za rješavanje pandemije COVID-19 ograničile su društvena okupljanja, zatvorile međunarodne granice i smanjile gospodarsku aktivnost u mnogim sektorima. Iako privremeni podaci otkrivaju da je smrt od predoziranja drogom porasla tijekom pandemije, malo je znanstvenih dokaza koji bi rasvijetlili utjecaj tih mjera na dostupnost i uporabu droga u SAD-u.

 Podaci o zapljeni droga od ožujka 2019. do rujna 2020. analizirani su u pet ključnih američkih regija: Washington, DC / Baltimore, Chicago, Ohio, Novi Meksiko i Sjeverna Florida. Istražitelji su analizirali 29.574 zapljena pet droga: marihuane, metamfetamina, fentanila, heroina i kokaina.

Incidencija zapljena marihuane i metamfetamina pala je na početku pandemije, s niskim brojkama u travnju 2020. No, oduzimanje obje droge naknadno je poraslo, premašivši stope zapljena prije COVID-19 i dosegnuvši svoj vrhunac u kolovozu 2020. Zaplijenjene količine marihuane mjereno težinom, također su značajno porasle od travnja do rujna 2020.

Iako smanjenje broja zapljena može ukazivati na smanjenje dostupnosti droga u zajednici, također je moguće da smanjenje može ukazivati na smanjenu provedbu zakona tijekom prvih mjeseci pandemije. Autori studije primijetili su da ostaje nepoznato predstavljaju li velike zapljene nakon COVID-19 veću dostupnost droge ili su policajci samo ‘sustizali’ prethodne mjesece odgođenih zapljena.

Istražitelji nisu otkrili značajne pomake u obrascu zapljena fentanila, kokaina ili heroina od pojave COVID-19, iako naglašavaju da su zapljene fentanila nastavile stalno rasti od ožujka 2019. do rujna 2020. bez obzira na pandemiju.

“Naše razumijevanje kako pandemija COVID-19 utječe na uporabu droga evoluira, ali znamo da socijalna izolacija, čak i na kraća razdoblja, može uzrokovati psihološki distres koji će neke ljude natjerati da potraže psihoaktivne tvari”, kaže dr. Palamar. “Ključno za nas jest dobiti jasniju sliku o tome kako je pandemija utjecala na ponudu i potražnju droga, kako bismo mogli bolje ublažiti potencijalne štetne učinke promjene načina korištenja droga. 

Istraživači naglašavaju kako su stope zapljene droga samo grube mjere dostupnosti i uporabe droga te su potrebna dodatna istraživanja kako bi se shvatilo kako se individualna uporaba droga može mijenjati tijekom pandemije. To su ključna javnozdravstvena pitanja, jer promjena uporabe droga kod pojedinaca – poput naglog prekida uzimanja određene tvari ili prelaska na drugu – može povećati vjerojatnost štete povezane s drogom, poput apstinencijskih tegoba ili predoziranja. 

Smrtni slučajevi zbog predoziranja metamfetaminom počeli su naglo rasti 2009. godine, a privremeni brojevi iz CDC-a pokazuju kako je broj smrtnih slučajeva zbog predoziranja stimulansima u koje spada i metamfetamin, porastao za 39% u godini koja je završila u lipnju 2020. u odnosu na godinu koja je završila u lipnju 2019. Prethodno istraživanje otkrilo je da se uporaba metamfetamina znatno povećala kod ljudi koji već imaju poremećaj uzimanja opioida s nesrazmjernim utjecajem na određene rasne i etničke zajednice, osobito američke Indijance/domoroce s Aljaske.

Izvornik: Palamar JJ, Le A, Carr TH, i sur. Shifts in drug seizures in the United States during the COVID-19 pandemic. Drug Alcohol Depend. 2021. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2021.108580 (2021).

Preveo: dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.

Skip to content