Ambulantna lista čekanja Lista KZN postupaka

Pregled slobodnih termina po postupcima (ažurirano 16.05.2024 u 21:00 sati)


Prvi pregled neurologa (1031)
 1. termin: 02.01.2025 u 11:09 sati (četvrtak)
 2. termin: 02.01.2025 u 11:30 sati (četvrtak)
 3. termin: 08.01.2025 u 11:48 sati (srijeda)
 4. termin: 08.01.2025 u 12:09 sati (srijeda)
 5. termin: 08.01.2025 u 12:30 sati (srijeda)
Kontrolni pregled neurologa (1032)
 1. termin: 02.01.2025 u 11:09 sati (četvrtak)
 2. termin: 02.01.2025 u 11:30 sati (četvrtak)
 3. termin: 08.01.2025 u 11:48 sati (srijeda)
 4. termin: 08.01.2025 u 12:09 sati (srijeda)
 5. termin: 08.01.2025 u 12:30 sati (srijeda)
Prvi pregled psihijatra (1033)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 3. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 4. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 5. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
Kontrolni pregled psihijatra (1034)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 3. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 27.06.2024 u 11:48 sati (četvrtak)
 5. termin: 27.06.2024 u 12:12 sati (četvrtak)
CT mozga (1115)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
UZV abdomena (1146)
 1. termin: 24.05.2024 u 11:00 sati (petak)
 2. termin: 26.07.2024 u 11:00 sati (petak)
 3. termin: 26.07.2024 u 11:30 sati (petak)
 4. termin: 09.09.2024 u 11:00 sati (ponedjeljak)
 5. termin: 09.09.2024 u 11:30 sati (ponedjeljak)
EEG - Elektroencefalografija (1215)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:48 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:12 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:36 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 09:48 sati (petak)
Prvi pregled psihologa (1227)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
Kontrolni pregled psihologa (1228)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
Psihijatar - pregled i savjetovanje (1446)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 3. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 27.06.2024 u 11:48 sati (četvrtak)
 5. termin: 27.06.2024 u 12:12 sati (četvrtak)
Psihijatar - pregled i površinska psihoterapija (1447)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 3. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 27.06.2024 u 11:48 sati (četvrtak)
 5. termin: 27.06.2024 u 12:12 sati (četvrtak)
Psihijatar - individualna psihoterapija (1448)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 3. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 27.06.2024 u 11:48 sati (četvrtak)
 5. termin: 27.06.2024 u 12:12 sati (četvrtak)
Psihoterapija u grupi (1449)
 1. termin: 25.06.2024 u 14:30 sati (utorak)
 2. termin: 25.06.2024 u 15:00 sati (utorak)
 3. termin: 27.06.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 27.06.2024 u 11:48 sati (četvrtak)
 5. termin: 27.06.2024 u 12:12 sati (četvrtak)
Psiholog - savjetovanje (1450)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
Psiholog - individualna psihoterapija (1451)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
Psiholog - individualna obrada (1452)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
Psiholog - složena individualna obrada (1453)
 1. termin: 20.06.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 2. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 04.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 09.07.2024 u 14:00 sati (utorak)
 5. termin: 11.07.2024 u 10:00 sati (četvrtak)
CT abdomena (1458)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT abdomena i zdjelice (1459)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT cervikalne kralježnice (1469)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT gležnja (1471)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT koljena (1474)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT kostiju glave (1476)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT kostiju lica (1477)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT lakta (1478)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT lumbosakralne kralježnice (1479)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT mekih tkiva vrata (1480)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT nadlaktice (1483)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT natkoljenice (1484)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT orbita (1486)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT paranazalnih sinusa (1487)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT piramida (1489)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT podlaktice (1490)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT prsnog koša (1492)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT ramenog zgloba (1494)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT ručnog zgloba (1495)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT srednjeg uha i temporalne kosti (1496)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT stopala (1497)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT šake (1498)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT torakalne kralježnice (1499)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT toraksa i abdomena (1500)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT toraksa, abdomena i zdjelice (1501)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT zdjelice (1503)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
CT pasaža (1504)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
Psiholog - rehabilitacija kognitivnih funkcija (1615)
 1. termin: 03.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 2. termin: 17.07.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 3. termin: 07.08.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 4. termin: 14.08.2024 u 08:00 sati (srijeda)
 5. termin: 21.08.2024 u 08:00 sati (srijeda)
CT zgloba kuka (1705)
 1. termin: 17.05.2024 u 08:00 sati (petak)
 2. termin: 17.05.2024 u 08:37 sati (petak)
 3. termin: 17.05.2024 u 09:14 sati (petak)
 4. termin: 17.05.2024 u 09:51 sati (petak)
 5. termin: 17.05.2024 u 10:28 sati (petak)
Polisomnografija (1737)
 1. termin: 20.05.2024 u 08:00 sati (ponedjeljak)
 2. termin: 21.05.2024 u 08:00 sati (utorak)
 3. termin: 23.05.2024 u 08:00 sati (četvrtak)
 4. termin: 23.05.2024 u 20:00 sati (četvrtak)
 5. termin: 28.05.2024 u 08:00 sati (utorak)
Skip to content