COVID-19: Psihijatrijski pacijenti – jedna od najteže pogođenih skupina

Pandemija COVID-19 predstavlja ozbiljan izazov za osobe s teškim psihičkim poremećajima i zdravstvene ustanove u kojima se liječe. Zato je važno razviti strategije koje mogu pomoći umanjiti rizik od izloženosti i prijenosa virusa kod psihijatrijskih pacijenata.

U stajalištu objavljenom u JAMA Psychiatry dr. Benjamin Druss navodi kako “katastrofe nesrazmjerno pogađaju siromašno i ranjivo stanovništvo, a pacijenti s teškim psihičkim poremećajima mogu biti među najteže pogođenima.” Naime, psihijatrijski pacijenti imaju “čitav niz vulnerabilnosti”, od visoke stope pušača, kardiovaskularnih i plućnih bolesti, pa do siromaštva i beskućništva.

“Morate paziti na ove preklapajuće krugove ranjive populacije: oni s invaliditetom općenito i posebno osobe s teškim psihičkim poremećajima; oni koji su siromašni i oni s ograničenenim društvenim mrežama”, kaže Druss.

Važno je da osobe s teškim psihičkim poremećajima imaju ažurirane, točne informacije o smanjenju rizika te da znaju kada trebaju potražiti liječenje zbog COVID-19. Letci s glavnim informacijama namijenjeni za opću populaciju trebaju biti prilagođeni onima ograničene zdravstvene pismenosti uz naglasak na provođenju preporuka o fizičkoj udaljenosti. Psihijatrijski pacijenti također trebaju podršku u održavanju zdravih navika, uključujući prehranu i fizičku aktivnost, kao i u samorješavanju kroničnih psihičkih i tjelesnih zdravstvenih stanja.

I uz trenutna ograničenja u pružanju zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, od ključne je važnosti osiguranje pristupa tim službama. Pojačani naglasak na brizi i održavanju kontakata s osobama s teškim psihičkim poremećajima putem telepsihijatrije učinkoviti je način rješavanja ovog problema.

Budući da su stručnjaci za mentalno zdravlje često prva linija za osobe s teškim psihičkim poremećajima, i njima je potrebna edukacija kako bi prepoznali znakove i simptome COVID-19 i naučili osnovne strategije za smanjenje rizika širenja bolesti, ne samo za svoje pacijente, nego i za sebe.

Sigurnost i dobrobit pružatelja usluga mentalnog zdravlja jedan je od ključnih prioriteta. Bilo koji pružatelj usluga odgovoran je za mnoge, mnoge pacijente, pa će biti od vitalnog značaja očuvati ih tjelesno i mentalno zdravima.

Kako bi olakšali napor zbog COVID-19 u centrima za mentalno zdravlje i psihijatrijskim bolnicama, koje su pod velikim rizikom od izbijanja bolesti i imaju ograničen kapacitet za liječenje tjelesnih bolesti, ovim ustanovama potrebni su planovi za izvanredne situacije da otkriju i zaustave bolest ako se pojavi.


Prema: Druss BG. Addressing the COVID-19 Pandemic in Populations With Serious Mental Illness. JAMA Psychiatry. 2020;10. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.0894