Objavljena knjiga Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders

U Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče održana je na dan 20. studenog 2018. godine interdisciplinarna znanstvena radionica o kliničkoj lingvistici, nastala kao plod suradnje Klinike za psihijatriju Vrapče i Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici su izloženi rezultati istraživanja specifičnosti leksičko-semantičke obrade u prvoj epizodi i ranom tijeku psihoze, ali i problemi povezanosti promjena izvršnih funkcija i verbalne fluentnosti, te specifičnosti jezika kod osoba s intelektualnim poteškoćama. Sve teme izložene na radionici su objavljene u knjizi Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders čiji su suizdavači Klinika za psihijatirju Vrapče i FF-press i koja je dostupna u pdf formatu.


Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders