Pacijenti i posjete

Dragi pacijenti

Želja nam je a i cilj da Vaš boravak protekne s čim većim Vašim zadovoljstvom uz naša nastojanja da i to zadovoljstvo bude popraćeno u jednakoj mjeri s poboljšanjem Vašeg zdravlja.

Naše osoblje učiniti će sve da svojim znanjem, brigom i iskustvom to ostvari, ali za to nam je potrebno i Vaše nastojanje i suradnja.

Stoga Vas molimo da se zajedno s Vašim najbližim pridržavate naputaka i preporuka za vrijeme Vašeg boravka.

Za bilo koju vrstu dijagnostike ili liječenja potrebno je naručiti se osobnim dolaskom, telefaksom ili e-mailom u našoj Jedinici za centralno naručivanje pacijenata.

Za bilo kakvu informaciju u vezi narudžbe nazovite (01) 3713 270.

Za naručivanje telefaksom uputnicu možete poslati na telefaks: (01) 3713 237 ili ju skeniranu poslati na e-mail: narucivanje@bolnica-vrapce.hr.

Obavjest o terminu dobiti ćete na isti način na koji ste obavili narudžbu.

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje svaki pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdrastvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili).

Također je preporučljivo sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici (naravno, ako postoje).

Kontakti za narudžbe za EEG LABARATORIJ:
ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOGIJU I ORGANSKI UVJETOVANE PSIHIČKE POREMEĆAJE
CENTAR ZA POREMEĆAJE SPAVANJA I BUDNOSTI
tel:  01 3780 714 ; 01 3780 711 – radnim danom od 13 h do 15 h
fax: 01 3780 755
email : eeg.otp.vrapce@gmail.com