Znanost i izdavaštvo

Bogata stručna biblioteka (fundus od preko 7000 stručnih knjiga, pretplata na preko 30 domaćih i 50 stranih stručnih časopisa) osnova je zamjetnog znanstvenog rada. U Bolnici je obranjeno više magisterija i doktorskih disertacija. Nadalje, u izdanju Bolnice objavljena je od 1909. godine do danas 41 knjiga iz svih područja psihijatrije (psihofarmakologije, psihoterapije, socijalne psihijatrije, neurofiziologije, forenzične psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti, gerontopsihijatrije, rehabilitacije).

Psihijatri, ali i drugi stručnjaci, tijekom svog rada u Bolnici Vrapče objavili su preko 1500 stručnih i znanstvenih radova, te preko 20 knjiga. Kontinuirano pračenje stručne i znanstvene publicistike djelatnika redovna je praksa koja je rezultirala objavljivanjem dviju bibliografija radova (kronološkim, autorskim i tematskim redosljedom), te knjigom u kojoj su kompilirani sažeci objavljenih i recenziranih radova.

Trenutno je u Bolnici zaposleno četrnaest magistara znanosti, sedamnaest je doktora znanosti, jedan redovni sveučilišni profesor, tri profesora, dva docenta, a deset ih je s titulom primariusa. Trideset stručnjaka ima zvanje subspecijaliste, a pedeset ih je steklo dodatna znanja kroz postdiplomske studije, te ih je četrdesetak završilo ili im je u tijeku edukacija raznih psihoterapijskih metoda i tehnika.

U Bolnici, koja je veliki poligon za vrlo profuzan znanstveni rad, a ovakav znanstveni potencijal osnova je formiranja nekoliko referentnih centara Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.