Načini naručivanja za zdravstvene usluge u Klinici za psihijatriju Vrapče

Osobno naručivanje
Naručite se na zdravstvenu uslugu dolaskom na šalter u polikliničkoj službi ili jedinici centralnog naručivanja. Sa sobom ponesite vašu zdravstvenu iskaznicu, uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu Klinike za psihijatriju te nalaz liječnika koji je indicirao zdravstvenu uslugu. Ponesite i karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko je imate).

Na šalteru Zavoda za psihofiziologiju naručuje se za poremećaje spavanja i budnosti, EEG laboratorij, pregled neurologa.

Telefaks
Naručite se na zdravstvenu uslugu faksiranjem uputnice liječnika obiteljske medicine. Također trebate faksirati adresu i broj telefona (poželjno broj mobitela) za kontakt, te ime i prezime liječnika kod kojeg se želite naručiti.

Broj telefaksa centralnog naručivanja: 01/3713-237
Broj telefaksa Zavoda za psihofiziologiju: 01/3780-755

E-mail naručivanje
Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da na e-mail pošaljete skeniranu uputnicu liječnika obiteljske medicine. Ukoliko ne možete skenirati uputnicu, u e-mailu navedite sljedeće podatke:

 • Ime i prezime pacijenta
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice)
 • Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt
 • E-mail odnosno broj telefaksa na koji će se poslati potvrda o rezervaciji
 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se naručujete
 • Ako se naručujete za kontrolni pregled molimo vas navedite ime liječnika kod kojega dolazite na kontrolni pregled

E-mail centralnog naručivanja: narucivanje@bolnica-vrapce.hr
E-mail Zavoda za psihofiziologiju: eeg.otp.vrapce@gmail.com

Naručivanje telefonom
Naručite se na zdravstvenu uslugu pozivom na broj telefona:

 • preko Jedinice za centralno naručivanje od 13,00 do 16,00 sati
  na broj telefona 01/3713-270
 • za Zavod za psihofiziologiju od 13,00 do15,00 sati
  • za poremećaje spavanja i budnosti, EEG, pregled neurologa
   na broj telefona 01/3780-714
  • za cjelonoćna snimanja od 13,00 do 15,00 sati
   na broj telefona 01/3780-711

Naručivanja telefonom vrši se samo radnim danima.
Pripremite uputnicu liječnika obiteljske medicine, zdravstvenu iskaznicu, kontakt broj telefona (poželjno broj mobitela).

Naručiti se možete i putem vašeg izabranog liječnika obiteljske medicine preko sustava e-naručivanja.