Muzej

Muzej

Muzej Psihijatrijske Bolnice Vrapče otvoren je 1954. godine povodom sedamdeset i pete godišnjice Bolnice, a eksponati koji čine njegov današnji sadržaj, sakupljani su tijekom ranijih godina.

12. listopada 1962. godine podnijeta je i prijava o osnutku Muzeja Upravi Narodnog odbora grada Zagreba i Evidenciji muzejskih zbirki Hrvatske.

Današnji fundus Muzeja čini nekoliko zbirki radova bolesnika, a Muzej i dalje prikuplja građu putem donacija, a koja je nastala u okviru radne terapije.

S obzirom na veliku sadržajnu raznolikost pokušalo se sve što čini fundus Muzeja podijeliti u nekoliko grupa:

  • Pisani dio – povijest i razvoj Psihijatrijske bolnice Vrapče kroz publikacije o Bolnici, godišnje izvještaje, povijesti bolesti bolesnika čiji se radovi nalaze u samom Muzeju,
  • Likovni dio – likovno stvaralaštvo bolesnika, slikarstvo, crteži i grafike, keramika

U sadržaj Muzeja mogli bismo uvrstiti i nekoliko starih medicinskih aparata – prvi EEG aparat, EKT aparat te svakako Zbirku laboratorijskog posuđa koja sadržajno pripada uz Biokemijsko-hematološki laboratorij Bolnice, a nalazi se u njegovom prostoru.

Arhiva članaka