Liječnici

POPIS LIJEČNIKA PO ABECEDI
Titula Prezime, Ime Zavod Ambulanta
Bačeković, Ana Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Uto: 11.00 – 17.00 h
Sri: 10.00 – 12.00 h (e-naručivanje)
doc.dr.sc. Bagarić, Ante Zavod za liječenje ovisnosti Pon: 09.00 – 15.00 h
Uto: 09.00 – 15.00 h
Bagarić, Dario Zavod za integralnu psihijatriju II. Pon: 14.00 – 15.00 h
Sri: 08.00 – 15.00 h
Barić, Vesna Zavod za integralnu psihijatriju II. Pon: 8.00 – 15.00 h
Sri: 14.00 – 17.00 h
Beus, Jadranka Zavod za integralnu psihijatriju II. Uto: 11.00 – 17.00 h
Sri : 10.00 – 11.00 h
Čet: 9.00 – 15.00 h
Bikić, Ivana
Bilić, Petar Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Sri: 11.00 – 17.00 h
Uto: 11.00 – 12.00 h (e-naručivanje)
mr.sc. Bošnjak, Ivan Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje Uto: 08.16.00 h
Sri: 08.00 – 12.00 h
Čet: 13.00 – 18.00 h
prim.dr.sc. Brečić, Petrana Zavod za liječenje i rehabilitaciju Uto: 11.00 – 16.00 h
Sri: 10.00 – 14.00 h
mr.sc. Buljan, Radmila Zavod za produženo liječenje Pon: 08.00 – 14.00 h
Uto: 11.00 – 16.00 h
prim.dr.sc. Buzina, Nadica Zavod za forenzičku psihijatriju Pon: 08.00 – 09.00 h
Uto: 08.00 – 12.00 h
Čet: 08.00 – 12.00 h
prim.mr.sc. Čulav Sumić, Jadranka Zavod za liječenje i rehabilitaciju Uto: 9.00 – 15.00 h
Čet: 10.00 – 16.00 h
Ćelić, Ivan Zavod za dualne poremećaje Uto: 14.00 – 18.00 h
Sri: 10.00 – 16.00 h
Dodig, Tajana Zavod za liječenje i rehabilitaciju Sri: 10.00 – 16.00 h
Čet: 10.00 – 15.00 h
Đuran, Nataša Zavod za integralnu psihijatriju I. Pon: 11.00 – 17.00 h
Haid, Aleksander Zavod za forenzičku psihijatriju Pon: 08.00 – 10.00 h
Uto: 08.00 – 12.00 h
Čet: 08.00 – 12.00 h
Haupert, Mladen Zavod za integralnu psihijatriju I. Uto: 11.00-18.00 h
Čet: 10.00-14.00 h
izv.prof.dr.sc. Henigsberg, Neven Zavod za psihijatrijska istraživanja Sri: 14.00 – 22.00h;
Pet: 14.00 – 22.00h
prim. dr.sc. Herceg, Miroslav Zavod za integralnu psihijatriju II. Sri: 9.00 – 15.00 h
prim.dr.sc. Hodoba, Danilo Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje Uto: 08.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 h
Sri: 13.00 – 17.00 h
Čet: 08.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 h
Jelačić, Patricia Zavod za integralnu psihijatriju I. Sri: 12.00 – 18.00 h
dr.sc. Jendričko, Tihana Zavod za socijalnu psihijatriju Uto: 10.00 – 18.00 h
prof.dr. sc. Jukić, Vlado, ravnatelj Zavod za forenzičku psihijatriju Uto 8.00 – 16.00 h
Jurcan, Goran Zavod za liječenje i rehabilitaciju Uto: 10.00 – 17.00 h
Sri: 9.00 – 15.00 h
Kelava, Stojan Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Pon: 11.00 – 14.00 h
Čet: 12.00 – 18.00 h
Pet: 11.00 – 14.00 h
mr.sc. Kocijan Lovko, Sandra Zavod za liječenje ovisnosti Uto: 10.00 – 14.00 h
Sri: 11.00 – 12.00 h
mr.sc. Kos, Suzana Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Sri: 11.00 – 17.00 h
Uto: 10.00 – 11.00 h (e-naručivanje)
dr.sc. Kovačić Petrović, Zrnka Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju
doc.dr.sc. Kozumplik, Oliver Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje Pon: 10.30 – 14.00 h
Uto: 11.00 – 14.00 h
Sri: 14.00 – 19.30 h
Križaj Grden, Aida Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju
prim.dr.sc. Krmpotić, Pavao Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje Pon: 12.00 – 18.00 h
Uto: 08.00 – 12.00 h
Sri: 09.00 – 15.00 h
Kulenović Somun, Alemka Zavod za liječenje ovisnosti Pon: 10.00 – 14.00 h
Uto: 10.00 – 11.00 h
dr.sc. Kušan Jukić, Marija Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Uto: 10.00 – 18.00 h
prim. Makarić, Gordan Zavod za produženo liječenje Sri: 09.00 – 14.00 h
Uto: 09.00-16.00 h (Dom Bidružica i Mirkovec)
prim. dr.sc. Martić Biočina, Sanja, viš.pred. Zavod za socijalnu psihijatriju (Podsused) Uto: 11.00 – 15.00
Sri: 10.00 – 17.00 h
izv.prof.dr.sc. Mimica, Ninoslav Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Pon: 09.00-16.00 h
prim. dr.sc. Nenadić Šviglin, Korona Zavod za liječenje ovisnosti Čet: 14.00 – 17.00 h
Pet: 08.00 – 16.00 h
dr.sc. Ostojić, Draženka Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Uto: 11.00 – 15.00 h
Sri: 10.00 – 14.00 h
Pandžić-Sakoman, Mirna Zavod za socijalnu psihijatriju (Podsused) Pon: 14.00 – 16.00 h
Sri: 08.30 – 10.30 h
Pecotić, Zdravko Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Sri: 08.00 – 16.00 h
dr. sc. Perušić, Darko Zavod za integralnu psihijatriju I. Čet: 11.00 – 14.00 h
Sri: 12.00 – 16.00 h (vanjska-Lobor)
Pet: 15.00 – 18.00 (vanjska-Lobor)
Petrović, Zrinka Odjel za somatske poremećaje
Puljić, Antonia Zavod za liječenje ovisnosti Uto: 10.00 – 16.00 h
Sri: 14.00 – 18.00 h
Richter, Sandra Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Uto: 10.00 – 15.00 h
Sri: 15.00 – 18.00 h
Rigler, Rajka Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Čet: 09.00 – 17.00 h
Savić, Aleksandar Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Čet: 11.00 – 18.00 h
Sri: 11.00 – 12.00 h (e-naručivanje)
dr.sc. Silić, Ante Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Pon: 10.00 – 17.00 h
Sri: 10.00 – 12.00 h (e-naručivanje)
dr.sc. Sisek Šprem, Mirna Zavod za integralnu psihijatriju I. Uto: 11.00-18.00 h
Čet: 11.00 – 12.00 h
Skočić, Danica Zavod za socijalnu psihijatriju Sri: 08.00 – 16.00 h
prim. Skočilić, Želimir Zavod za dualne poremećaje Sri: 10.00 – 18.00 h
Starčević, Borivoj Zavod za socijalnu psihijatriju Pon i Sri: 12.00 – 20.00 h
Uto, Čet, Pet: 08.00 – 16.00 h
Sušac, Jelena Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Sri: 09.00 – 17.00 h
Sušić, Zvonimir Zavod za liječenje ovisnosti Sri: 09.00 – 15.00 h
Štengl Martinjak, Mira Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Čet: 10.00 – 18.00 h
izv.prof.dr.sc. Štrkalj Ivezić, Slađana Zavod za socijalnu psihijatriju Uto: 08.00 – 16.00 h
Tomić, Andrea Zavod za liječenje ovisnosti Uto: 10.00 – 11.00 h
Čet: 08.00 – 16.00 h
doc.dr.sc. Uzun, Suzana Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Pon: 10.00 – 15.00 h
Sri: 14.00 – 17.00 h
Vidović, Domagoj Zavod za liječenje i rehabilitaciju Pon: 10.00 – 17.00 h
Sri: 10.00 – 14.00 h
mr.sc. Vilibić, Maja Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Uto: 09.00 – 17.00 h
Werft-Čop, Maja Zavod za socijalnu psihijatriju Pon: 07.00 – 15.00 h
Uto: 12.00 – 20.00 h
Sri: 07.00 – 15.00 h
Čet: 12.00 – 20.00 h
Pet: 07.00 – 15.00 h
dr.sc. Živković, Maja Zavod za integralnu psihijatriju II. Uto: 10.00 – 17.00 h
Sri: 11.00 – 12.00 h

 

POPIS LIJEČNIKA NA SPECIJALIZACIJI IZ PSIHIJATRIJE
Titula Prezime, Ime  
Bojanić, Martina
Čulo, Ilaria
dr.sc. Goleš, Ana
Maravić, Anja
Subić, Helena
Ćurković, Marko
Radić, Krešimir
Puljić, Krešimir

 

POPIS LIJEČNIKA NA SPECIJALIZACIJI IZ NEUROLOGIJE
Titula Prezime, Ime  
Šantić, Ana Marija
Mioč, Marina
Grbavac, Hrvoje