Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Broj: 23-92/2-14 Zagreb, 14. siječnja 2014. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću   O D […]

Natječaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije iz psihijatrije

I  (2 izvršitelja) 1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 2. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su […]

Filmska tribina: Rekvijem za snove

Na slijedećoj tribini bit će prikazan film REKVIJEM ZA SNOVE  Sara Goldfarb usamljena je žena u ozbiljnim godinama, koja živi sama […]

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene za bolovanje, porodni dopust

1. Medicinska sestra/tehničar (4 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar položen stručni ispit odobrenje za samostalan rad probni rad u trajanju […]

SIMPOZIJ: Psihofarmakologija i psihofarmakoterapija

Povodom 60. obljetnice primjene prvog antipsihotika u bolnici „Vrapče“ i Povodom Dana Bolnice Klinika za psihijatriju Vrapče organizira simpozij pod […]