Kako se utjecaj pandemije na mentalno zdravlje nastavlja, psiholozi izvještavaju o velikom porastu zahtjeva za liječenjem anksioznosti i depresije u odnosu na prošlu godinu, pokazuje novo istraživanje Američkog udruženja psihologa.

Mnogi psiholozi također su rekli da su povećali obim posla i povećali liste čekanja u odnosu na razdoblje prije pandemije. “Kako sve više ljudi traži liječenje radi poteškoća u sferi mentalnog zdravlja, više je zahtjeva za psiholozima”, kaže dr. Arthur C. Evans Jr. “Kao i mnogi drugi pružatelji zdravstvenih usluga, psiholozi osjećaju pritisak.”

84% psihologa koji liječe anksiozne poremećaje reklo je da su od početka pandemije primijetili povećanje potražnje za liječenjem anksioznosti, u usporedbi sa 74% prije godinu dana. Potražnja za liječenjem depresije također je povećana, a 72% psihologa koji liječe depresivne poremećaje reklo je da su zabilježili porast, u usporedbi sa 60% u 2020. Druga područja liječenja s većom potražnjom uključuju poremećaje spavanja-budnosti, opsesivno-kompulzivne i srodne poremećaje te poremećaje ovisnosti.

Broj psihologa koji su prijavili da su primili više preporuka ove godine gotovo se udvostručio u odnosu na prošlu godinu (s 37% 2020. na 62% ove godine). 68% psihologa s listom čekanja izjavilo je da se ona produljila od početka pandemije.

Uz ove pokazatelje koji upućuju na to da mnogi psiholozi rade punim kapacitetom ili preko njega, 41% izjavilo je da nije u stanju zadovoljiti potražnju za liječenjem (u odnosu na 30% prošle godine), a 46% je reklo da osjeća da su „pregorjeli“ (više od 41% prošle godine).

“Ove brojke naglašavaju ono što govorimo od prvih dana pandemije – suočavamo se s tsunamijem poteškoća mentalnog zdravlja”, kaže Evans. “Moramo nastaviti podržavati liječenje putem telemedicine i moramo ulagati u probir, prevenciju i inovativne intervencije kako bismo proširili pristup različitim razinama skrbi.”

Pandemija je dovela do prelaska na telemedicinu za mnoge psihologe, a gotovo svi klinički psiholozi nastavljaju pružati barem neke usluge na daljinu (96%), pokazalo je istraživanje. Iako se malo njih vratilo potpuno osobnom viđanju pacijenata od prije godinu dana (oko 4% naspram 3% 2020.), veći broj psihologa usvojio je hibridni pristup viđanja nekih pacijenata osobno, a neke na daljinu (50% naspram 33% u 2020.), otkrivajući spor napredak natrag prema ordinaciji.

APA se i dalje zalaže za kontinuiranu fleksibilnost u osiguranju telemedicinskih usluga, uključujući i samo audio-vezu, kao i za jednaku pokrivenost i naknadu za telemedicinske usluge u usporedbi s osobnim tretmanom. Telemedicinske usluge omogućuju pacijentima iz zajednica s nedovoljno usluga – poput ruralnih područja i zajednica obojenih – pristup tim uslugama, često po prvi put.

Predmnijevajući da će telemedicina ostati tu gdje jest, 96% psihologa smatra da je korištenje telemedicine tijekom pandemije dokazalo svoju učinkovitost kao terapijski alat, a 93% navodi kako namjerava nastaviti pružati telemedicinske usluge kao opciju u svojoj praksi nakon pandemije .

U suočavanju s dodatnom potražnjom za liječenjem, više od tri četvrtine psihologa reklo je da su uspjeli održati pozitivnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života (77%, u odnosu na 66%), a gotovo dvije trećine je reklo da su prakticirali brigu o sebi (64%, u odnosu na 55%).

 

Izvornik

Preveo: Ivan Muselimović, dr. med.

Skip to content