Specijalistički

Začeci laboratorijske dijagnostike u Klinici za psihijatriju Vrapče bilježe se početkom 20. stoljeća, osnivanjem Neuropatološkog laboratorija, a nešto kasnije s radom započinje priručni Biokemijsko-hematološki laboratorij u kojem su obavljane osnovne pretrage mokraće, želučanog soka, krvi i likvora.

Danas je Biokemijsko-hematološki laboratorij Klinike za psihijatriju Vrapče specijalistički laboratorij i stručna je jedinica u sastavu Klinike za psihijatriju Vrapče. Osnovna djelatnost laboratorija je sudjelovanje u procesu dijagnostike i liječenja, izradom pretraga iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologje i koagulacije i farmakološko-toksikološke dijagnostike. Navedena dijagnostika uključuje izradu više od 50 različitih pretraga u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse. Pretrage se izrađuju suvremenim metodama koristeći modernu tehnologiju, a pod nadzorom stručnjaka specijaliste medicinske biokemije.

Kontrola kvalitete analitičkog procesa rada laboratorija osigurava se provođenjem unutarnje kontrole kvalitete rada svakodnevno, kao i periodičnim sudjelovanjem u vanjskoj procjeni kvalitete rada koju provode nacionalni i međunarodni centri za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini.

U laboratoriju je zaposleno 10 djelatnika: 2 magistra medicinske biokemije, 1 magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike, 4 prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike, 2 zdravstveno-laboratorijska tehničara i 1 spremačica.

Popis pretraga koje se obavljaju u Biokemijsko-hematološkom laboratoriju možete naći ovdje.

Priprema pacijenta za uzorkovanje možete naći ovdje.

Uzimanje uzoraka: svaki radni dan od 7 do 9 sati

Za sve potrebne informacije vezane uz naručivanje na pretrage i izdavanje nalaza možete nas kontaktirati na:

Tel (+385 1) 3780 651
E-mail: laboratorij@bolnica-vrapce.hr

Šef Biokemijsko-hematološkog laboratorija

  • Ines Dragoje Rebrina, mag. med. biokem., specijalist medicinske biokemije

Zamjenik Šefa Biokemijsko-hematološkog laboratorija

  • Ivana Miklić, mag. med. biokem.

Glavni Inženjer Biokemijsko-hematološkog laboratorija

  • Mariana Penava, mag. med. lab. diagn. 
 
Skip to content