Zavod za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“

Zavod za forenzičku psihijatriju

Zavod je aktualno smješten u novoj zgradi sagrađenoj sredstvima Europske unije. Cijeli projekt je završen koncem 2018. godine, a pacijenti su preseljeni sa “stare devetke” u moderno uređeni prostor 4. veljače 2019. godine. Najveće zasluge u otvaranju ovog modernog zdanja pripadaju, sada pokojnom, prof. dr. sc. Vladi Jukiću, dugogodišnjem ravnatelju Vrapča.

Zavod za forenzičku psihijatriju se sastoji od tri velike organizacijske jedinice, odnosno tri odjela.

 • Bolnički odjel
 • Odjel za provođenje mjere psihijatrijskog liječenja na slobodi
 • Centar za provođenje psihijatrijskih vještačenja

Zavod za forenzičku psihijatriju sljednik je kliničkog odjela za forenzičku psihijatriju (osnovanog 1993. godine), odnosno forenzičkog odjela osnovanog 1957. koji je kod osnutka nazvan odjel za sudske motrenike i predstavljao je poseban bolnički odjel „za liječenje i čuvanje sudskih bolesnika, a koji su do tada bili raspršeni po raznim bolničkim odjelima. Drugi funkcionalni dio je bio Centar za forenzičku psihijatriju (osnovan 1963. godine) čija je zadaća od osnutka bila uz vještačenja počinitelja kaznenih djela,  prikazivati sudsko psihijatrijske kazuse te organizirati edukaciju, seminare, tečajeve, postdiplomsku nastavu, izdavati forenzičke knjige …Vrlo su značajna imena hrvatske forenzičke psihijatrije dala svoj doprinos u stvaranju digniteta vrapčanske forenzike (Rudolf Turčin, Karla Pospišl Završki, Ranka Puškarić, Miroslav Goreta, Ivana Peko-Čović, Aleksander Haid, Vlado Jukić …).

U Vrapčanskoj forenzici osnovano je i Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, a u tijeku su radnje za ponovno priznavanje Zavoda Referentnim centrom za forenzičku psihijatriju Republike Hrvatske

Bolnički odjel (70 kreveta) sastoji se od Prijemno-dijagnostičkog odjela i Rehabilitacijskog odjela u prizemlju zgrade, te Socioterapijskog odjela I i Socioterapijskog odjela II na prvom i drugom katu zgrade. Bolesnici su smješteni u jednokrevetne i dvokrevetne sobe koje zadovoljavaju moderne svjetske standarde.

U Zavodu se provodi liječenje „forenzičkih pacijenata“. To su u prvom redu oni pacijenti koji su u neubrojivom stanju počinili protupravna djela i kojima je zbog redukcije opasnosti za okolinu sud odredio prisilno liječenje na forenzičkom odjelu (čl. 51 ZZODS, ranije čl. 44 ZZODS-a), koji nisu kazneno odgovorni, ali su ocijenjeni opasnima, a za redukciju njihove opasnosti preporučeno je liječenje u forenzičkoj instituciji.

Odjelu za provođenje mjere psihijatrijskog liječenja na slobodi provodi se:

 • liječenje na slobodi neubrojivih počinitelja kaznenih djela
 • liječenje forenzičkih pacijenata koji su uvjetno otpušteni
 • provođenje sigurnosnih mjera prema odredbama čl. 68 i 69 KZ-a.
 • provođenje zaštitnih mjera kod obiteljskih nasilnika.

Za bolesnike koji se kao „ambulantni bolesnici“ izravno upućuju sa suda organiziran je poseban program. S obzirom da je među takvima najviše ovisnika o alkoholu (i drogama), a mjera im je izrečena zbog nasilja u obitelji, za njih je organizirano „intermitentno liječenje“gdje se nastoji prakticiranjem  određenih psihoterapijskih metoda i tehnika razriješiti razloge koji su u osnovi nasilni. U terapijski tim uključeni su psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici i radni terapeuti iz cijele bolnice. „Intermitentno liječenje“ ovih bolesnika provodi se u popodnevnim satima (radi se o pacijentima koji su najčešće zaposleni te se tako izbjegava apsentizam) od 14 do 17 sati.

U tijeku je izrada programa liječenja i podrške obiteljima nasilnika, ali i edukacija i podrška obiteljima forenzičkih pacijenata.

Centar za provođenje psihijatrijskih vještačenja funkcionalna je jedinica (Odjel) Zavoda kojemu je zadaća organiziranje i provođenje (institucionalnih) psihijatrijskih vještačenja, prikazi motrenika i organizacija rasprava o raznim vještvima kojima je cilj ne samo izjednačavanje vještačkih kriterija članova Centra (to su svi visokoobrazovani stručnjaci Zavoda za forenzičku psihijatriju te vještaci i drugi stručnjaci iz Bolnice, ali i izvan nje), nego i edukacija studenata, specijalizanta iz psihijatrije, kandidata za sudske vještake, i drugih, organizacija seminara i tečajeva iz forenzičke psihijatrije, praćenje zakonske regulative i reagiranje na sve one zakonske akte čija primjena ima utjecaj na stanje u forenzičkoj psihijatriji.

Pročelnica Zavoda:

 • doc. prim. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med., specijalist psihijatrije

Šef Bolničkog odjela: 

 • izv.prof.prim.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med.

Liječnici:

 • Aleksander Haid, dr. med., specijalist psihijatrije
 • dr. sc. Ivana Todorić Laidlaw, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavni tehničar Zavoda:

 • Boris Majetić, dipl. med. techn.

Psiholog:

 • Romel Krajačić, klin. psiholog

Socijalni radnik:

 • Andrijana Mužek, dipl. soc. radnik

Socijalni pedagog:

 • doc. dr. sc. Dijana Jerković

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h
Vrijeme pružanja telefonskih informacija: 14-15h
Vrijeme posjeta: 15-17h (zbog aktualne epidemiološke situacije posjete nisu moguće, no u navedenom terminu moguće je dostaviti osobne predmete pacijentima)

Skip to content