Zavod za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“

Zavod za forenzičku psihijatriju

Zavod je aktualno smješten u novoj zgradi sagrađenoj sredstvima Europske unije. Cijeli projekt je završen koncem 2018. godine, a pacijenti su preseljeni sa “stare devetke” u moderno uređeni prostor 4. veljače 2019. godine. Najveće zasluge u otvaranju ovog modernog zdanja pripadaju, sada pokojnom, prof. dr. sc. Vladi Jukiću, dugogodišnjem ravnatelju Vrapča.

Zavod za forenzičku psihijatriju se sastoji od četiri velike organizacijske jedinice:

 • Bolnički odjel
 • Dnevna bolnica
 • Odjel za provođenje mjere psihijatrijskog liječenja na slobodi
 • Centar za provođenje psihijatrijskih vještačenja

Zavod za forenzičku psihijatriju sljednik je kliničkog odjela za forenzičku psihijatriju (osnovanog 1993. godine), odnosno forenzičkog odjela osnovanog 1957. koji je kod osnutka nazvan odjel za sudske motrenike i predstavljao je poseban bolnički odjel „za liječenje i čuvanje sudskih bolesnika, a koji su do tada bili raspršeni po raznim bolničkim odjelima. Drugi funkcionalni dio je bio Centar za forenzičku psihijatriju (osnovan 1963. godine) čija je zadaća od osnutka bila uz vještačenja počinitelja kaznenih djela,  prikazivati sudsko psihijatrijske kazuse te organizirati edukaciju, seminare, tečajeve, postdiplomsku nastavu, izdavati forenzičke knjige …Vrlo su značajna imena hrvatske forenzičke psihijatrije dala svoj doprinos u stvaranju digniteta vrapčanske forenzike (Rudolf Turčin, Karla Pospišl Završki, Ranka Puškarić, Miroslav Goreta, Ivana Peko-Čović,Vlado Jukić …).

Godine 2006. Centar za forenzičnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče određen je za “Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičnu psihijariju.”Godine 2021. Klinici za psihijtriju Vrapče dodjeljuje se naziv “Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju”.

U  vrapčanskoj forenzici osnovano je i Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora. Većina predsjednika Društva su bili ili jesu zaposlenici vrapčanske forenzike (Turčin, Pospišil – Završki, Goreta, Peko-Čović, Jukić, Buzina).

Bolnički odjel (70 kreveta) sastoji se od Prijemno-dijagnostičkog odjela i Rehabilitacijskog odjela u prizemlju zgrade, te Socioterapijskog odjela I i Socioterapijskog odjela II na prvom i drugom katu zgrade. Bolesnici su smješteni u jednokrevetne i dvokrevetne sobe koje zadovoljavaju moderne svjetske standarde.

U Zavodu se provodi liječenje „forenzičkih pacijenata“. To su u prvom redu oni pacijenti koji su u neubrojivom stanju počinili protupravna djela i kojima je zbog redukcije opasnosti za okolinu sud odredio prisilno liječenje na forenzičkom odjelu (čl. 51 ZZODS, ranije čl. 44 ZZODS-a), koji nisu kazneno odgovorni, ali su ocijenjeni opasnima, a za redukciju njihove opasnosti preporučeno je liječenje u forenzičkoj instituciji.

Dnevna bolnica otvorena je 7. listopada 2021. godine kao nastavak bolničkog liječenja.

Tijekom liječenja u Dnevnoj bolnici pacijenti se uključuju  u kombinirani proces liječenja s više terapijskih aktivnosti, uključujući individualnu i grupnu psihoterapiju, grupne terapijske aktivnosti, psihologijsko savjetovanje, trening socijalnih vještina, art terapiju, metakognitivni trening, mindfulness, vježbe relaksacije te savjetovanje sa socijalnim radnikom, a prema indikaciji može se aplicirati i depo antipsihotik.

Odjelu za provođenje mjere psihijatrijskog liječenja na slobodi provodi se:

 • liječenje na slobodi neubrojivih počinitelja kaznenih djela
 • liječenje forenzičkih pacijenata koji su uvjetno otpušteni
 • provođenje sigurnosnih mjera prema odredbama čl. 68 i 69 KZ-a.
 • provođenje zaštitnih mjera kod obiteljskih nasilnika.

 

Za bolesnike koji se kao „ambulantni bolesnici“ izravno upućuju sa suda organiziran je poseban program. S obzirom da je među takvima najviše ovisnika o alkoholu (i drogama), a mjera im je izrečena zbog nasilja u obitelji, za njih je organizirano „intermitentno liječenje“gdje se nastoji prakticiranjem  određenih psihoterapijskih metoda i tehnika razriješiti razloge koji su u osnovi nasilni. U terapijski tim uključeni su psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici i radni terapeuti iz cijele bolnice. „Intermitentno liječenje“ ovih bolesnika provodi se u popodnevnim satima (radi se o pacijentima koji su najčešće zaposleni te se tako izbjegava apsentizam) od 14 do 17 sati.

U tijeku je izrada programa liječenja i podrške obiteljima nasilnika, ali i edukacija i podrška obiteljima forenzičkih pacijenata.

Centar za provođenje psihijatrijskih vještačenja funkcionalna je jedinica (Odjel) Zavoda kojemu je zadaća organiziranje i provođenje (institucionalnih) psihijatrijskih vještačenja, prikazi motrenika i organizacija rasprava o raznim vještvima kojima je cilj ne samo izjednačavanje vještačkih kriterija članova Centra (to su svi visokoobrazovani stručnjaci Zavoda za forenzičku psihijatriju te vještaci i drugi stručnjaci iz Bolnice, ali i izvan nje), nego i edukacija studenata, specijalizanta iz psihijatrije, kandidata za sudske vještake, i drugih, organizacija seminara i tečajeva iz forenzičke psihijatrije, praćenje zakonske regulative i reagiranje na sve one zakonske akte čija primjena ima utjecaj na stanje u forenzičkoj psihijatriji.

 

 

Pročelnica Zavoda

 • doc. prim. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med., specijalist psihijatrije

Šef Bolničkog odjela

 • izv. prof. prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr.med., specijalist psihijatrije

Liječnici

 • doc. dr. sc. Ivana Todorić Laidlaw, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavni tehničar Zavoda

 • Boris Majetić, mag. med. techn.

Psiholog

 • Romel Krajačić, prof. psihologije, klinički psiholog

Socijalni pedagog

 • Tina Slukan, mag. paed. soc.

Socijalna radnica

 • Karla Beketić, mag.act.soc.

 Tajnica Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja

 • Marija Šarić, mag.act.soc.

Tajnica Zavoda

 • Ana Marinović, mag.nov. 01/3780702 email:forenzika@bolnica-vrapce.hr

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h

Vrijeme pružanja telefonskih informacija

 • doc.dr.sc. Buzina Nadica, dr. med.
  – pon/čet  od 8 do 9h
 • izv.prof.dr.sc. Arbanas Goran, dr. med.
  – uto/čet od 8 do 9h
 • dr.sc. Ivana Todorić Laidlaw, dr. med.
  – uto/čet  od 14 do 15h

Vrijeme posjeta: 15-17h

Skip to content