Zavod za dualne poremećaje

Zavod za dualne poremećajeRadi se o jedinstvenom Zavodu u Republici Hrvatskoj osnovanom 2012. godine  u kojemu se liječe bolesnici s dualnom dijagnozom, tj. dva psihička poremećaja od kojih je jedan nužno ovisnost. Paradigma dualnog poremećaja jest kombinacija opijatske ovisnosti i shizofrenije, kao dva najteža nozološka entiteta u svojoj kategoriji, no to može biti i kombinacija alkoholizma i PTSP-a, ili ovisnosti o kockanju i depresivnog poremećaja. Takav integrativni pristup liječenja vrlo kompleksne kazuistike relativni je novitet u psihijatriji (prvi takav odjel osnovan je u Španjolskoj krajem devedesetih godina). Većina naših pacijenata su ovisnici o opijatima koji zahtijevaju intenzivan rad i nadzor, kako zbog psihijatrijske, tako i zbog somatske problematike. Kod ovakvih bolesnika često postoje ozbiljni socijalni problemi, kao i akutne egzacerbacije psihičkih smetnji odnosno recidivi s ilegalnim psihoaktivnim tvarima  koji u konačnici dovode do češćeg i obuhvatnijeg korištenja zdravstvenog sustava te nerijetko zahtijevaju dugotrajni tretman i dugoročno praćenje. 

Kapacitet Zavoda je 26 kreveta, a uz stacionarni dio odjela pacijenti se liječe i kroz Dnevnu bolnicu. Osnovna načela rada na Zavodu jesu farmakoterapija, individualna i grupna psihoterapija, socioterapija te radno-okupaciona terapija. U Dnevnoj bolnici provodimo izvanbolnički program liječenja za bolesnike iz Zagreba i okolice čije zdravstveno stanje ne iziskuje hospitalizaciju ili im je potrebna dodatna stabilizacija stanja po završetku hospitalnog liječenja. Temeljna okosnica našeg multidisciplinarnog rada jest i svakodnevna suradnja sa Službama za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koje djeluju pri županijskim zavodima za javno zdravstvo, terapijskim zajednicama i nevladinim organizacijama koje se bave problematikom ovisnosti kako bi jedan od realnih terapijskih ciljeva, osim stabilizacije na supstitucijskoj terapiji bili i klinički, osobni, funkcionalni i socijalni oporavak s kasnijom resocijalizacijom i potpunim uključivanjem u normalni život lokalne zajednice.

Pročelnik Zavoda:

  • prim. dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med., specijalist psihijatrije

Liječnici:

  • Zvonimir Sušić, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra zavoda

  • Đurđica Gregurek, mag. med. techn.

Psiholog

  • Matija Kopajtić, mag. psych., klinički psiholog

Socijalni radnik

  • Jelena Klinčić, univ. spec. polit. soc.

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h
Radno vrijeme dnevne bolnice: 8-15h
Vrijeme pružanja telefonskih informacija: 14-15h
Vrijeme posjeta: 15-17h 

Skip to content