Zavod za psihotične poremećaje muški

Zavod je smješten u zapadnom krilu glavne zgrade klinike, u prizemlju i na prvom katu. Zavod ima 83 kreveta.

Sastoji se od dva Odjela:

Odjel I: Ima ukupno 40 kreveta – 20 u prizemlju (zatvoreni dio odjela): od toga 10 intenzivnih i 10 akutnih kreveta te 20 kreveta na katu (otvoreni dio odjela)

Odjel II.: je na katu i ima 43 kreveta na poluotvorenom dijelu odjela

Na Zavodu se liječe bolesnici oboljeli od psihotičnih poremećaja ( shizofrenije i njoj sličnih), no i ostala psihotične stanja bez obzira na etiologiju ( koja iziskuju intenzivno psihijatrijsko liječenje).

Osim biologijskih metoda liječenja ( liječenja psihofarmacima), na Zavodu se svakodnevno provodi  niz socioterapijskih aktivnosti. Bolesnici su također uključeni u razne aktivnosti Centra za radnu terapiju klinike.

Socioterapijske aktivnosti provodi multidisciplinarni tim stručnjaka: psihijatri, medicinske sestre s edukacijom iz psihoterapije, socijalna radnica, psihologica, radni terapeut i socijalni pedagog.

Nakon otpusta iz bolnice bolesnicima je na raspolaganju dnevna bolnica sa 10 stolaca te ambulantni vid liječenja ( poglavito kroz tzv. Intermitentno liječenje u trajanju do 3 sata).

Pročelnik Zavoda:

  • dr. sc. Petar Bilić, dr. med., specijalist psihijatrije

Šef Odjela II.

  • Mladen Haupert, dr. med., specijalist psihijatrije

Liječnici:

  • prim. dr. sc. Suzana Vlatković, dr. med., specijalist psihijatrije
  • Andrea Tomić, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra zavoda

  • dr. sc Jasminka Bektić Hodžić, mag. med. techn.

Psiholog

  • Antoana Bagarić Mišić, prof. psihologije, klinički psiholog 

Socijalni radnik

  • Marica Grbeš, mag. act. soc.

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h
Radno vrijeme dnevne bolnice: 8-15h
Vrijeme pružanja telefonskih informacija: 14-15h
Vrijeme posjeta: 15-17h 

Skip to content