Centar za izvanbolničko liječenje

Centar za dnevnobolničko liječenje, rehabilitaciju i edukaciju

Centar za dnevnobolničko liječenje, rehabilitaciju i edukaciju slijedi suvremene trendove psihoterapijskog pristupa u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji oboljelih od psihičkih bolesti. Specijalizirane programe tretmana provodi interdisciplinarni tim s ciljem univerzalnosti i sveobuhvatnosti. 


U provedbi programa sudjeluju psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Programi

Anksioznost je jako neugodan i zastrašujuć osjećaj radi čega se prestrašimo da nam je tjelesno zdravlje ugroženo. Kada pretrage potvrde da nema tjelesne bolesti, potrebno je započeti liječenje anksioznosti. Patološka anksioznost remeti naše svakodnevno funkcioniranje u obitelji, na poslu, s prijateljima, u svakodnevnim aktivnostima.

* * *

Osjećaj preskakanja srca, bol u prsima, osjećaj da ne možemo udahnuti do kraja, plitko disanje, osjećaj kao da nam „stoji kamen na prsima“, „knedla u grlu“, crvenilo lica, pojačano znojenje, drhtanje tijela, mučnina, suha usta, napetost i bol u mišićima, zamagljen vid, probavne smetnje… sve su to često simptomi i znakovi pretjerane anksioznosti, a upravo program Dnevne bolnice za liječenje anksioznih poremećaja ima za cilj osvještavanje i poučavanje strategija suočavanja sa stresnim situacijama koje su povezane s njihovom pojavom. Naglasak u tretmanu stavljen je na integraciju stresnih iskustava, emocionalnu regulaciju, korištenje relaksacijskih tehnika, te sjecanje uvida u vlastite čimbenike rizika i zaštite.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Kroz strukturirani program dnevne bolnice za psihosomatske poremećaje pacijenti imaju mogućnost naučiti bolje razumjeti vlastite osjećaje i ponašanja, te kako emocije utječu na organizam i pojavu bolesti. Program potiče stjecanje uvida u vlastite obrasce ponašanja i suočavanja sa stresom, budući da upravo stres ima bitnu ulogu u nastanku i tijeku psihosomatskih bolesti.

* * *

Čitav je niz psihosomatskih bolesti, poput astme, gastritisa, visokog tlaka, šećerne bolesti, debljine, kožnih bolesti, crijevnih bolesti, alergija, malignih bolesti, glavobolja, reumatoidnog artritisa te bolesti štitnjače. Psihosomatske bolesti su tjelesne bolesti u čijem nastanku i tijeku presudnu ulogu imaju psihološki čimbenici. Dnevna bolnica za psihosomatske poremećaje usmjerena je na razumijevanje međusobne interakcije psiholoških, bioloških i socijalnih čimbenika koji su uključeni u regulaciju ravnoteže zdravlja i bolesti. Svrha dnevnobolničkog tretmana je osnaživanje osobnih resursa osobe, stjecanje uvida u vlastite snage i rizike, poučavanje zdravim stilovima života, razumijevanje povezanosti tijela i emocija, kao i suočavanje sa životnim promjenama i adaptacija na njih.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a, zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Dnevna bolnica za mlade nudi program za osnaživanje mehanizama suočavanja s izazovima odrastanja i pomaže prilagodbi u svijetu odraslosti. Vjerujemo kako upravo u situacijama krize, stresa, razdobljima osobnog rasta, važnih životnih odluka ili promjena, nitko ne treba biti sam. Period kasne adolescencije vrijeme je čestih i naglih promjena i odluka u odnosu na različita okruženja kojima mlada osoba pripada, uključujući akademsko, obiteljsko, vršnjačko i radno okruženje.

* * *

Kroz program mladi stječu uvide u nove odnose i uloge tijekom perioda osamostaljenja.Danas se mladi suočavaju s nizom osobnih, obiteljskih, vršnjačkih, partnerskih i društvenih izazova, potrebom kontinuirane prilagodbe i definiranja osobnih granica, pitanja identiteta te razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina. Psihoterapijski program namijenjen je mladima u dobi od 18 do 26 godina, a provodi ga multidisciplinaran tim. Cilj je osnaživanje osobnih snaga, izgradnja kvalitetnijih i funkcionalnijih odnosa s drugima. Kroz razne interaktivne aktivnosti dnevne bolnice bavimo se temama identiteta, samokontrole, bliskosti, ranjivosti, otpornosti, emocionalne regulacije, asertivnosti i stilova komunikacije, samopoštovanja i samopouzdanja, rješavanja sukoba, razvijanja kontakta, stigme i osvještavanjem osobnih potencijala.

Cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Kroz dnevnu bolnicu pacijenti imaju mogućnost raditi na razumijevanju vlastitih obrazaca ponašanja, doživljavanja, suočavanja s osjećajem frustracije, te prihvaćati međusobne različitosti. Grupnom interakcijom stvaraju se uvjeti za samoprocjenu vlastitih nedjelotvornih obrazaca funkcioniranja u različitim životnim ulogama. S podrškom grupe osoba ima priliku osnažiti vlastite snage.

* * *

Dnevna bolnica za neurotske poremećaje organizirana je kao grupni tretman koji pruža mogućnost naučiti i prepoznati načine funkcioniranja u svakodnevnom životu osvještavajući nefunkcionalne obrasce ponašanja. U grupnom tretmanu stječu se uvidi u ponašanja, misli i osjećaje, osvještavaju se vlastiti obrasci komunikacije s drugim ljudima. Uvažavajući sva proživljena životna iskustva i različitost ličnosti, traže se funkcionalna rješenja za svaka sa svrhom izgradnje kvalitetnijih i zdravijih odnosa.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Civilna psihotrauma je oblik traume koja se događa nakon psihički stresnog događaja, a koji je uzrokovan snažnim osjećajem straha i bespomoćnosti. Osoba koja je živjela u uvjerenju sigurnosti i zaštite postaje nesigurna, ima osjećaj stalne izloženosti i opasnosti te se boji novih traumatskih zbivanja.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Značajni izazovi i promjene nastale utjecajem različitih situacija (pandemije, potresi, ratovi, egzistencijalna neizvjesnost, povećani zahtjevi na poslu i obitelji itd.) i unutarnjih stresora na osobnom i na cjelokupnom društvenom nivou, suočavaju nas s potrebom adaptacije i traženjem novih načina razumijevanja stresa i nošenja s njime. Program pomaže istražiti, pronaći i podržati zdrave i funkcionalne načine suočavanja sa stresom.

* * *

Kroz psihoedukaciju u grupni svrha je programa potaknuti zdrave stilove života, razumijevanje simptoma stresa i anksioznosti vezanih uz vanjske događaje te naše unutarnje reakcije na iste. Stjecanjem uvida u vlastita ponašanja, misli i osjećaje, smanjuje se osjećaj bespomoćnosti, a osnažuje preuzimanje djelotvorne kontrole.

Uvid u vlastite reakcije, pojavu simptoma povezanih sa stresnim situacijama, poučavanje novih strategija suočavanja sa stresom i adaptacijskih mehanizama okosnica su “Antistres programa”. Osvještavanje vlastitih rizičnih i zaštitnih čimbenika u kontekstu višestrukih rizika, integracija stresnih iskustava, te emocionalna regulacija potiču jačanje vlastitih snaga i vještina dajući smisao krizi. Dobiveni alati podrška su u relaksaciji i kreativnom suočavanju sa stresnim situacijama.

U provedbi programa sudjeluju psihijatri, socijalni pedagozi, psiholozi, medicinske sestre i radni terapeuti. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda. Program je dostupan preko uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

 

Ova posebno strukturirana psihosocijalna intervencija namijenjena je unapređenju socijalnih vještina, koje su preduvjet za prilagodbu i ostvarivanje željene kvalitete života. Nedostatak socijalnih vještina povezan je s različitim teškoćama u socijalnom funkcioniranju i socijalnoj izolaciji, dok njihovo učenje pridonosi jasnijoj komunikaciji, boljem razumijevanju sebe i drugoga, donošenju odluka i konstruktivnom rješavanju problema.

* * *

Socijalne vještine važan su dio svakodnevnog života, a usvajaju se učenjem. One su specifična verbalna i neverbalna ponašanja, interaktivne su i mijenjaju se tijekom života u različitim situacijama. Kroz ciklus radionica članovi grupe rade na svojim odnosima (interakcija s drugima, empatija, uspostavljanje i održavanje odnosa), upravljanju sobom (samokontrola, socijalna odgovornost, tolerancija na frustraciju, razumijevanje vlastitih emocija, vrijednosti i ciljeva), komunikaciji, društvenoj osvještenosti (sposobnosti razumijevanja drugih ljudi i njihovih različitih izbora i ponašanja, razumijevanje postojanja društvenih normi ponašanja i prepoznavanje izvora podrške) i donošenju odluka (vještine planiranja, odlučivanja, konstruktivno rješavanje problema).

Program se provodi tijekom 12 tjedana, kao grupni tretman. Program je dostupan preko uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Mindfulness je tehnika koja pomaže u boljem nošenju sa stresom, povećanju osjećaja opuštenosti, poboljšanju koncentracije, regulaciji emocija, razvoju suosjećanja prema sebi i drugima, lakšem nošenju s kroničnom boli, anksioznosti, depresijom i nesanicom.

* * *

Mindfulness je obraćanje pažnje na ono što se događa u sadašnjem trenutku na otvoren i neosuđujuć način. Znati što se događa, dok se događa, bez preferenci. Ili najkraće rečeno – biti sada i ovdje (biti mindful). Mindfulness nije terapija, ali može biti dobar alat u brizi za vlastito mentalno zdravlje jer pomaže u povećanju osjećaja opuštenosti, poboljšanju koncentracije i brizi o sebi.

Trening se odvija u grupi, a dostupan je preko uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Razvoj obitelji kroz životne cikluse kroz procese tranzicije sobom nosi i različite životne promjene, što zahtjeva prilagodbu cijele obitelji. Program Obiteljskog savjetovališta namijenjen je obiteljima u svim fazama životnog ciklusa.
Kroz obiteljsko savjetovalište provodi se obiteljska, višeobiteljska, partnerska psihoterapija i savjetovanje.

Program provode psihijatri i socijalni pedagozi s psihoterapijskom edukacijom, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“, izjavio je naš poznati liječnik Andrija Štampar. Vodeći se time je nastao ovaj socioterapijski program, prvenstveno kao odgovor na potrebu osobnog rasta i razvoja u različitim fazama oporavka, a preporučuje se nakon hospitalnog i/ili dnevnobolničkog tretmana kao oblik grupne podrške. Pomaže pri aktivnom sudjelovanju u aktivnostima svakodnevice, poboljšanju socijalnih kontakata, osnaživanju samopoštovanja i kvalitete života. Svrha je programa podržavanje zdravih stilova života i osnaživanje osobnih potencijala.

* * *

Program za osobni rast i razvoj – socioterapija – nastao je kao odgovor na potrebe naših pacijenata suočenih s povratkom u zajednicu nakon hospitalizacije i/ili dnevnobolničkih tretmana. Riječ je o kontinuiranoj podršci koja za cilj ima poboljšati funkcioniranje osobe i ojačati sposobnosti socijalne prilagodbe u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja u odnosu na realne životne situacije. Cilj programa za osobni rast i razvoj je razvijanje i osnaživanje emocionalnih i socijalnih vještina pojedinca koje su potrebne za život, učenje i rad u zajednici.

Program se odvija od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 4 tjedna. Program je dostupan preko uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Program podrške roditeljima namijenjen je prvenstveno roditeljima djece i mladih oboljelih od psihičkih teškoća ili onih koji su u riziku od nastanka istih.

Izazovi roditeljstva mogu biti posebno teški za roditelje čija djeca boluju od teškoća povezanih s mentalnim zdravljem. Roditeljska skrb za djecu koja se nose s takvim problemima je zahtjevna, izazovna i često neočekivana stoga može imati negativan učinak na mnoge aspekte života samih roditelja, pa i obitelji u cjelini. Također, zahtijeva prilagodbu na mnogim razinama poput odnosa, obaveza i adekvatnog suočavanja s emocijama. 

Roditelji djece i mladih koji se nose sa sličnim izazovima često nailaze na brojne probleme u usklađivanju drugih životnih područja (poslovne obveze, društveni život) te kao posljedicu ove neusklađenosti mogu doživljavati više frustracije, percipiranog stresa i osjećaja neuspjeha. Budući da je jedna od najvažnijih uloga roditelja osigurati djetetu uvjete u kojima oni zatim sami ostvaruju svoje potencijale i razvijaju uvjerenja, stavove i svoj životni put, cilj je programa za roditelje bolje razumijevanje teškoća svog djeteta, učenje funkcionalnih načina usklađivanja s novim okolnostima (bolesti), prevladavanje stigme, učenje djelotvornih
mehanizama suočavanja sa stresom, prepoznavanje snaga i resursa obitelji te najvažnije – razumijevanju, uspostavljanju i održavanju dobrog odnosa s djetetom. Nadalje, za bolje razumijevanje stanja svojeg djeteta i načina kako se s njime uskladiti nužno je poznavanje i zakonskog okvira te prava osoba oboljelih od psihičkih bolesti.

Teme kojima se program bavi jesu psihoedukacija o psihičkoj bolesti, razumijevanje potreba svih članova obitelji, informiranje o pravima u sustavu socijalne skrbi, razumijevanje stresa, vlastitih očekivanja, funkcionalnosti i otpornosti, poznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika u obiteljskom sistemu, osnaživanje komunikacije, podrške roditelja u odnosu roditelj – dijete, postavljanje zdravih granica u odnosima, te uspostava odgovornosti, socijalno kompetentnog roditeljstva, te djelotvorne kontrole.

Kroz Program podrške roditeljima koji provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre sa psihoterapijskom edukacijom, roditelje se educira  o navedenim temama te ih se osnažuje i potiče da naučeno primjene u vlastitom životu, u svojoj obitelji i uz svoju djecu.

Cjelokupna skrb roditelja uključenih u ovaj program osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt za uključivanje u program:

01/3713 – 258
01/3713 – 259

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Gubitak djeteta jedno je od najtraumatičnijih iskustava koje roditelj može doživjeti. Žalovanje je sastavni dio života svakog čovjeka i predstavlja prirodnu emocionalnu reakciju na stvarni ili simbolični gubitak. Tijek žalovanja je individualni proces, no, obično postoji nekoliko faza koje je potrebno proći da bi se završio proces žalovanja. Svatko je od nas jedinstveno biće s posebnim doživljajem svijeta i gubitaka i svatko prolazi sebi svojstven proces žalovanja. Način žalovanja specifičan je za svaku pojedinu osobu. Ne postoje ispravne i pogrešne reakcije na smrt. Svatko tuguje na svoj način i u svoje vrijeme. Sam početak najčešće je vrlo težak, ali kroz tretman osoba se adaptira na nove okolnosti.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Zdravstvene poteškoće i socijalni rizici s kojima se susreću mladi povećavaju socijalnu ranjivost mladih ljudi i stvaraju posljedice za njihovo mentalno zdravlje. S obzirom na svakodnevni porast rizičnih čimbenika kojima su mladi izloženi, psihoterapijski intermitentni program za mlade za cilj ima osnaživanje i jačanje osobnih resursa mladih te je usmjeren pitanjima identiteta i razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Kroz kontinuiranu tjednu podršku u procesu osobnog rasta i razvoja u grupi, osoba ima priliku stjecati uvid u vlastite misli, osjećaje i ponašanja te osnaživati vlastite komunikacijske i socijalne vještine.

Program provode psihijatri, psiholozi i socijalni pedagozi s psihoterapijskom edukacijom, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Socioterapija je definirana kao metoda, odnosno skupina različitih aktivnosti, koje se primjenjuju u fazi resocijalizacije, odnosno rehabilitacije oboljele osobe s ciljem postizanja funkcionalnog oporavka. Socioterapija je rekonstruktivna terapijska metoda koja omogućuje osobi funkcioniranje na relaciji pojedinac – društvena sredina.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Dnevna bolnica nudi sveobuhvatnu psihijatrijsku dijagnostiku stanja s povišenim rizikom za razvoj psihoze kod mlađih punoljetnih osoba s promjenama u mišljenju, percepciji i emocijama koje zbog toga imaju poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. Također ovaj program nudi konzultacije i osobama s obiteljskom anamnezom psihotičnih poremećaja, kao i formiranje terapijskog plana za one za koje se procijeni postojanje koristi od rane psihološke/farmakološke/socioterapijske intervencije.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 255

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Žalovanje je sastavni dio života svakog čovjeka i predstavlja prirodnu emocionalnu reakciju na stvarni ili simbolični gubitak. Gubitak bliskih i voljenih osoba jedno je od najtežih životnih iskustava. Riječ je o dubokom osobnom procesu, no potrebna mu je primjerena okolina. Okolina može podržati prihvaćanje gubitaka i osnažiti suočavanje s gubitkom. Žalovanje uključuje niz emocionalnih i fizičkih simptoma kod osobe koja je doživjela gubitak.

* * *

Žalovanje je reakcija na gubitak. Uključuje iskustvo osjećaja tuge, bespomoćnosti, očaja, a nekada i fizičke boli. Tijek žalovanja je individualni proces, no obično postoji nekoliko faza koje je potrebno proći. Svatko od nas je jedinstveno biće s posebnim doživljajem svijeta i gubitaka te svatko prolazi sebi svojstven proces žalovanja, tako da ne postoje ispravne i pogrešne reakcije u žalovanju jer svatko tuguje na svoj način i u svoje vrijeme. Kroz psihoedukaciju u grupi nitko ne mora žalovanje prolaziti sam. Stručna potpora u žalovanju obuhvaća poticanje na razumijevanje svojih osjećaja, osiguravanje vremena za tugovanje, tumačenje ponašanja u žalovanju, uzimanja u obzir individualnih razlika i podržavanje funkcionalnih načina suočavanja s gubitkom.

Program se odvija u ciklusima, a dostupan je preko uputnica HZZO-a, a zainteresirani se mogu javiti na: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr s naznakom programa za koji se prijavljuje.

Pročelnica:
izv. prof. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra:
Zvjezdana Debogović, mag. med. tech.

Psihijatri:
Nina Tafra, dr. med., specijalist psihijatrije

Socijalni pedagozi:
dr. sc. Mirta Vranko
Kristina Draguzet, mag. paed. soc.
Andreja Žagar, mag. paed. soc.

Psiholozi:
Dubravka Medak, dipl. psiholog
Ana Plazonić Fabian, klin.psiholog

Socijalni radnik:
Lucija Šafar, mag. act. soc.

Radni terapeut:
Zrinka Delija

Medicinske sestre:
Mirjana Ivandić,
Snježana Lacković
Sanja Vrbnjak

Redovno radno vrijeme: 8-16h

Skip to content