Centar za izvanbolničko liječenje

Centar za dnevnobolničko liječenje, rehabilitaciju i edukaciju

Centar za dnevnobolničko liječenje, rehabilitaciju i edukaciju slijedi suvremene trendove psihoterapijskog pristupa u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji oboljelih od psihičkih bolesti. Specijalizirane programe tretmana provodi interdisciplinarni tim s ciljem univerzalnosti i sveobuhvatnosti. 


U provedbi programa sudjeluju psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Programi

Program Dnevne bolnice za liječenje anksioznih poremećaja ima za cilj osvještavanje i poučavanje strategijama suočavanja sa stresnim situacijama koje su povezane s pojavom simptoma anksioznosti. Naglasak u tretmanu stavljen je na integraciju stresnih iskustava, emocionalnu regulaciju, korištenje relaksacijskih tehnika, te sjecanje uvida u vlastite čimbenike rizika i zaštite.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Dnevna bolnica za psihosomatske poremećaje namijenjena je osobama koje se suočavaju s psihosomatskim poteškoćama, a usmjerena je na razumijevanje međusobne interakcije psiholoških, bioloških i socijalnih čimbenika koji su uključeni u regulaciju ravnoteže zdravlja i bolesti. Svrha dnevnobolničkog tretmana je osnaživanje i jačanje osobnih resursa osobe, stjecanje uvida u vlastite snage i rizike, poučavanje zdravim stilovima života, razumijevanje povezanosti tijela i emocija, kao i suočavanje sa životnim promjenama i adaptacija na njih.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

U Zavodu za psihoterapiju provodi se psihoterapijski program Dnevne bolnice za liječenje anksioznih poremećaja mladih (u dobi od 18 do 30 godina). Danas se mladi suočavaju s nizom osobnih, obiteljskih, vršnjačkih, partnerskih, društvenih izazova, kao i s potrebom kontinuirane adaptacije i definiranja osobnih granica, pitanja identiteta i razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina.


Program ima za cilj osnaživanje i jačanje osobnih resursa mladih kako bi se prepoznali kao važan i nezamjenjiv dionik društva i kreator vlastite životne priče, bili uspješniji i sretniji u različitim životnim kontekstima, te gradili zdravije, kvalitetnije, sretnije i funkcionalnije odnose s drugima.
Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Dnevna bolnica za liječenje neurotskih poremećaja obuhvaća liječenje širokog spektra poremećaja koji uključuju karakteristike i obilježja proizašlih iz duboko ukorijenjenih trajnih obrazaca ponašanja, a koji se očituju kao nefleksibilno reagiranje u različitim socijalnim i osobnim situacijama.
Problemi funkcioniranja najčešće se manifestiraju u nekim od područja života pojedinca: kognitivnom, emotivnom, interpersonalnom funkcioniranju ili kontroli poriva.

Program Dnevne bolnice za neurotske poremećaje obuhvaća kombinaciju farmakoterapije i psihoterapije. Kombinacijom raznih terapijskih pristupa članovi grupe imaju priliku steći uvid u vlastite misli, osjećaje i ponašanja, modificirati postojeće psihološke simptome, potaknuti rast i razvoj ličnosti, unaprijediti kvalitetu vlastita života, te postići ravnotežu između emocionalnog i razumskog dijela ličnosti.

Svrha dnevnobolničkog tretmana je osnaživanje adaptacijskih mehanizama i potencijala osobe, s ciljem postizanja što kvalitetnijeg funkcionalnog oporavka na osobnom, socijalnom, radnom i drugim važnim područjima života.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Civilna psihotrauma je oblik traume koja se događa nakon psihički stresnog događaja, a koji je uzrokovan snažnim osjećajem straha i bespomoćnosti. Osoba koja je živjela u uvjerenju sigurnosti i zaštite postaje nesigurna, ima osjećaj stalne izloženosti i opasnosti te se boji novih traumatskih zbivanja.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Značajni izazovi i promjene nastale aktualnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom djelovanjem virusa Covid -19, potresima koji su pogodili dio Hrvatske te općenito izloženosti stresorima kako na osobnom tako i na cjelokupnom društvenom nivou, suočavaju nas s potrebom adaptacije i traženjem novih načina razumijevanja stresa uopće.

Kroz psihoedukaciju, grupni tretman te psihoterapiju svrha je programa potaknuti zdrave stilove života, razumijevanje simptoma stresa i anksioznosti vezanih uz vanjske događaje te naše unutarnje reakcije na iste. Stjecanjem uvida u vlastita ponašanja, misli i osjećaje, smanjuje se osjećaj bespomoćnosti, a osnažuje preuzimanje djelotvorne kontrole.

Program pomaže istražiti, pronaći i podržati zdrave i funkcionalne načine suočavanja sa stresom. Uvid u vlastite reakcije, pojavu simptoma povezanih sa stresnim situacijama, poučavanje novih strategija suočavanja sa stresom i adaptacijskih mehanizama okosnica su “Antistres programa”.

Osvještavanje vlastitih rizičnih i zaštitnih čimbenika u kontekstu višestrukih rizika, integracija stresnih iskustava, te emocionalna regulacija potiču jačanje vlastitih snaga i vještina dajući smisao krizi. Dobiveni alati podrška su u relaksaciji i kreativnom suočavanju sa stresnim situacijama.
U provedbi programa sudjeluju psihijatri, psiholozi, socijalni pedagozi, medicinske sestre i radni terapeuti. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Razvoj obitelji kroz životne cikluse kroz procese tranzicije sobom nosi i različite životne promjene, što zahtjeva prilagodbu cijele obitelji. Program Obiteljskog savjetovališta namijenjen je obiteljima u svim fazama životnog ciklusa.
Kroz obiteljsko savjetovalište provodi se obiteljska, višeobiteljska, partnerska psihoterapija i savjetovanje.

Program provode psihijatri i socijalni pedagozi s psihoterapijskom edukacijom, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Program podrške roditeljima namijenjen je prvenstveno roditeljima djece i mladih oboljelih od psihičkih teškoća ili onih koji su u riziku od nastanka istih.

Izazovi roditeljstva mogu biti posebno teški za roditelje čija djeca boluju od teškoća povezanih s mentalnim zdravljem. Roditeljska skrb za djecu koja se nose s takvim problemima je zahtjevna, izazovna i često neočekivana stoga može imati negativan učinak na mnoge aspekte života samih roditelja, pa i obitelji u cjelini. Također, zahtijeva prilagodbu na mnogim razinama poput odnosa, obaveza i adekvatnog suočavanja s emocijama. 

Roditelji djece i mladih koji se nose sa sličnim izazovima često nailaze na brojne probleme u usklađivanju drugih životnih područja (poslovne obveze, društveni život) te kao posljedicu ove neusklađenosti mogu doživljavati više frustracije, percipiranog stresa i osjećaja neuspjeha. Budući da je jedna od najvažnijih uloga roditelja osigurati djetetu uvjete u kojima oni zatim sami ostvaruju svoje potencijale i razvijaju uvjerenja, stavove i svoj životni put, cilj je programa za roditelje bolje razumijevanje teškoća svog djeteta, učenje funkcionalnih načina usklađivanja s novim okolnostima (bolesti), prevladavanje stigme, učenje djelotvornih
mehanizama suočavanja sa stresom, prepoznavanje snaga i resursa obitelji te najvažnije – razumijevanju, uspostavljanju i održavanju dobrog odnosa s djetetom. Nadalje, za bolje razumijevanje stanja svojeg djeteta i načina kako se s njime uskladiti nužno je poznavanje i zakonskog okvira te prava osoba oboljelih od psihičkih bolesti.

Teme kojima se program bavi jesu psihoedukacija o psihičkoj bolesti, razumijevanje potreba svih članova obitelji, informiranje o pravima u sustavu socijalne skrbi, razumijevanje stresa, vlastitih očekivanja, funkcionalnosti i otpornosti, poznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika u obiteljskom sistemu, osnaživanje komunikacije, podrške roditelja u odnosu roditelj – dijete, postavljanje zdravih granica u odnosima, te uspostava odgovornosti, socijalno kompetentnog roditeljstva, te djelotvorne kontrole.

Kroz Program podrške roditeljima koji provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre sa psihoterapijskom edukacijom, roditelje se educira  o navedenim temama te ih se osnažuje i potiče da naučeno primjene u vlastitom životu, u svojoj obitelji i uz svoju djecu.

Cjelokupna skrb roditelja uključenih u ovaj program osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt za uključivanje u program:

01/3713 – 258
01/3713 – 259

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Gubitak djeteta jedno je od najtraumatičnijih iskustava koje roditelj može doživjeti. Žalovanje je sastavni dio života svakog čovjeka i predstavlja prirodnu emocionalnu reakciju na stvarni ili simbolični gubitak. Tijek žalovanja je individualni proces, no, obično postoji nekoliko faza koje je potrebno proći da bi se završio proces žalovanja. Svatko je od nas jedinstveno biće s posebnim doživljajem svijeta i gubitaka i svatko prolazi sebi svojstven proces žalovanja. Način žalovanja specifičan je za svaku pojedinu osobu. Ne postoje ispravne i pogrešne reakcije na smrt. Svatko tuguje na svoj način i u svoje vrijeme. Sam početak najčešće je vrlo težak, ali kroz tretman osoba se adaptira na nove okolnosti.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Zdravstvene poteškoće i socijalni rizici s kojima se susreću mladi povećavaju socijalnu ranjivost mladih ljudi i stvaraju posljedice za njihovo mentalno zdravlje. S obzirom na svakodnevni porast rizičnih čimbenika kojima su mladi izloženi, psihoterapijski intermitentni program za mlade za cilj ima osnaživanje i jačanje osobnih resursa mladih te je usmjeren pitanjima identiteta i razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Kroz kontinuiranu tjednu podršku u procesu osobnog rasta i razvoja u grupi, osoba ima priliku stjecati uvid u vlastite misli, osjećaje i ponašanja te osnaživati vlastite komunikacijske i socijalne vještine.

Program provode psihijatri, psiholozi i socijalni pedagozi s psihoterapijskom edukacijom, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Socioterapija je definirana kao metoda, odnosno skupina različitih aktivnosti, koje se primjenjuju u fazi resocijalizacije, odnosno rehabilitacije oboljele osobe s ciljem postizanja funkcionalnog oporavka. Socioterapija je rekonstruktivna terapijska metoda koja omogućuje osobi funkcioniranje na relaciji pojedinac – društvena sredina.

Program provode psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, radni terapeuti i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom. Pacijenti se zaprimaju nakon indikacijskog pregleda, a cjelokupna skrb osigurana je putem uputnica HZZO-a.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 206, 01/3713 – 298, 01/3713 – 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Dnevna bolnica nudi sveobuhvatnu psihijatrijsku dijagnostiku stanja s povišenim rizikom za razvoj psihoze kod mlađih punoljetnih osoba s promjenama u mišljenju, percepciji i emocijama koje zbog toga imaju poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. Također ovaj program nudi konzultacije i osobama s obiteljskom anamnezom psihotičnih poremećaja, kao i formiranje terapijskog plana za one za koje se procijeni postojanje koristi od rane psihološke/farmakološke/socioterapijske intervencije.

Kontakt:

Tel. 01/3713 – 255

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Pročelnica:
izv. prof. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra:
Zvjezdana Debogović, mag. med. tech.

Psihijatri:
Nina Tafra, dr. med., specijalist psihijatrije

Socijalni pedagozi:
dr. sc. Mirta Vranko
Kristina Draguzet, mag. paed. soc.
Andreja Žagar, mag. paed. soc.

Psiholozi:
Dubravka Medak, dipl. psiholog
Ana Plazonić Fabian, klin.psiholog

Socijalni radnik:
Lucija Šafar, mag. act. soc.

Radni terapeut:
Zrinka Mioković

Medicinske sestre:
Mirjana Ivandić,
Snježana Lacković
Sanja Vrbnjak

Skip to content