Psihijatrijska bolnica Vrapče je prva zdravstvena ustanova u Hrvatskoj koja je (1955.g.) zaposlila socijalnu radnicu (Zorku Popović), a radno mjesto socijalnog radnika sistematizirala je već 1954.g. Prvih godina radilo se na principu servisne službe za cijelu bolnicu od koje su, po potrebi, odjeli tražili intervencije.

Zajedno s voditeljem, djelatnice su odgovorne za provođenje svih postupaka i radnji potrebnih za rješavanje socijalne problematike bolesnika Bolnice. Surađuju s ostalim Službama kako bi dogovarali i usklađivali metode i postupke za racionalno, ažurno i stručno rješavanje problema na nivou Bolnice.

Djelatnice Odjela sudjeluju i u nastavnim aktivnostima za studente Medicinskog i Pravnog fakulteta – Studijski centar socijalnog rada.

Proširena je uloga socijalnog radnika i Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama jer se kod primanja na liječenje bez valjanog pristanka obavezno pismeno od nadležnog Centra za socijalnu skrb mora zatražiti suglasnost, a u slučaju prisilnog zadržavanja CZSS se šalje obavijest. Educiran je da vodi socijalno-terapijske grupe.

Svaki dan po jedan socijalni radnik je dežuran u prijemnoj ambulanti kako bi se neki problem riješio i bez zaprimanja bolesnika na liječenje.

Voditeljica služne je dipl. soc. radnica Bosiljka Trobić. Trenutno služba ima sedam diplomiranih socijalnih radnika.

Radno vrijeme: 8-16h

Skip to content