U časopisu Socijalna psihijatrija 43 (2015) 3:156-163 objavljen je članak prof. dr. sc. Vlade Jukića članak , „Bolnica Vrapče kao nakladnik – stručnjaci Bolnice kao autori knjiga (povodom 136. obljetnice Bolnice Vrapče)“. S obzirom na značenje informacija sadržanih u navedenom članku objavljujemo ga ovdje.

Izdanja u nakladi Bolnice poredana su kronološki.

Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1907. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1908.

Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog  zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1908. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1909.

Ivo Žirovčić: Bolnica Stenjevec 1879 – 1910. Osvrt na trideset godina obstanka Kraljevskog zemaljskog Zavoda za umobolne u Stenjevcu. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1910.

Boško Niketić, Stanislav Župić: Stenjevec 1879. – 1933. Spomenica povodom pet decenija rada. Izdalo Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Stenjevcu. Zagreb, 1933

Zvonimir Sušić, Stanislav Župić: Vraćanje u život / dramska igra u dva čina s predigrom i epilogom. Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Bolnici Vrapče. Zagreb, 1938.

Zvonimir Sušić: Odabrana poglavlja iz neurologije, psihijatrije, fizikalne terapije. Skripta: namijenjeno Školi za sestre pomoćnice, Zagreb, 1941.

Stanislav Župić, Milan Medur (ur):Psihopatske ličnosti i postupak s njima - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1956.

Ivan Rohaček, Ivo Žirovčić, Aleksej Kuljženko, Stanislav Župić: Izvješća bolnice Stenjevec od 1881.-1933./Godišnji medicinski izvještaji o radu bolnice „Vrapče“ od 1933.-1961. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1962.

Rudolf Turčin, Karla Pospišil-Završki, Ksenija Korbar, Dušan Bedenko (ur.): Prvo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1964.

Ksenija Korbar, Karla Pospišil-Završki, Siniša Triva, Rudolf Turčin (ur):Drugo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji: Civilno pravni status i problemi zaštite psihijatrijskih bolesnika – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1966.

Mira Dojčinović, Mira Dupelj, Stanislav Feldman, Branko Gostl, Ksenija Korbar, Fedor Stanetti (ur): Rehabilitacija i terapija radom u psihijatriji. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1966.

Ksenija Korbar, Maja Lipovac, Karla Pospišil-Završki, Vlado Rogina, Rudolf Turčin, B. Zlatarić (ur): Treće savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji s internacionalim učešćem: Mentalna bolest i socijalna patologija – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1970.

Vlado Rogina, Maja Lipovac: Bibliografija radova suradnika Bolnice Vrapče 1965.-1970. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb,1971.

Petar Kobe, Ksenija Korbar, Karla Pospišil-Završki, Vlado Rogina, Ante Sila, Zvonimir Šeparovič, Rudolf Turčin (ur): Psihopatske ličnosti. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1971.

L. Henig, M. Jakšić, K. Korbar, D. Paunić, Z. Sabljak (ur.): Fizička rekreacija u Psihijatriji – Zbornik radova sa savjetovanja i kongresa 1967-1970. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1971.

Vladimir Palmović, Rudolf Turčin, Željko Vimpulšek.: Medicinska vještačenja u sudskoj praksi. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1976.

Rudolf Turčin, Maja Lipovac, Bartul Matijaca, Vlado Rogina, Ante Sila, Fedor Stanetti, Branimir Šubić (ur): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879-1979. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1979.

Vlado Rogina, Maja Lipovac, Bartul Matijaca, Ante Sila, Fedor Stanetti, Branimir Šubić, Rudolf Turčin (ur): 100 godišnjica Psihijatrijske bolnice Vrapče – Zbornik radova. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1979.

Maja Lipovac: Bibliografija publiciranih radova suradnika Psihijatrijske bolnice Vrapče 1885 – 1979. Psihijatrijska bolnica Vrapče (100. obljetnica postojanja). Zagreb, 1979.

Ante Sila, Rudlof Turčin, Karla Pospišil-Završki, Maja Lipovac, Ranka Puškarić (ur): III tečaj za usavršavanje iz forenzičke psihijatrije – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1980.

Rudolf Turčin, Ante Sila, Karla Pospišil-Završki, Miroslav Goreta (ur): Forenzičko psihijatrijske aktualnosti – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1984.

Zlatko Sabljak: Fizioterapija u psihijatriji. Jugoslavenski koordinacioni odbor psihijatrijskih ustanova i Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1985.

Zlatko Sabljak: Muzikoterapija u psihijatriji. Jugoslavenski koordinacioni odbor psihijatrijskih ustanova i Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1985.

Branka Mrkoci, Ante Sila, Velimir Domac, Maja Lipovac, Zoltan Gabor: Sveobuhvatna zaštita starijih osoba – Zbornik radova. Simpozij Odjela za gerontopsihijatriju (16.XI 1984.). Psihijatrijska bolnica Vrapče, 1986.

Vera Dϋrrigl, Vera Folnegović-Šmalc, Danilo Hodoba, Marijan Korbar, Vanja Loos-Vranić, Ante Sila (ur): Psihofarmakoterapija: odabrana područja. Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 1987.

Ante Sila, Zoltan Gabor, Dragica Kozarić-Kovačić, Bartul Matijaca (ur).:Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče 1879.-1979.-1989. Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1989.

Ante Sila, Zoltan Gabor, Dragica Kozarić-Kovačić, Bartul Matijaca (ur).: Psihijatrijska bolnica danas: odabrane teme, kritički pregledi, istraživanja. Zbornik radova Kliničke psihijatrijske bolnice Vrapče. Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1989.

Miroslav Goreta,Vlado Jukić, Ksenija Turković (ur): Psihijatrija i zakon. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1998.

Svijet droga: vodič za roditelje. Centar za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb,1998.

Vlado Jukić, Bartul Matijaca (ur): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879.-1999. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1999.

Vera Folnegović-Šmalc, Miroslav Goreta, Danilo Hodoba, Vlado Jukić, Bartul Matijaca, Želimir Skočilić (ur): Bibliografija publiciranih radova suradnika Psihijatrijske bolnice Vrapče 1879. - 1999. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 1999.

Miroslav Goreta, Vlado Jukić: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama - ideje, norme, implementacija, evaluacija. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2000.

Ksenija Turković, Mihailo Dika, Miroslav Goreta, Zlata Đurđević.: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s komentarom i prilozima. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 2001.

Jadranko Galić: Zloporaba droga među adolescentima: rezultati istraživanja. Medicinska naklada, Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 2002.

Miroslav Goreta: Forensic Psychiatry: Psychoanalysis and Criminal Law. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2004.

Vlado Jukić, Vera Folnegović-Šmalc, Miroslav Goreta, Danilo Hodoba: Zbornik sažetaka magisterija, doktorata i radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka zaposlenika Psihijatrijske bolnice Vrapče. Sažetci recenziranih radova. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2004.

Miroslav Goreta, Ivana Peko Čović, Nadica Buzina (ur).:Psihijatrijska vještačenja: zbirka ekspertiza. Knjiga prva: Kazneno pravo. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Naklada Zadro. Zagreb, 2004.

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc.: Nuspojave psihofarmaka. Medicinska naklada, Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 2005.

Ninoslav Mimica, Vlado Jukić (ur):Knjiga postera stručnjaka Psihijatrijske bolnice Vrapče. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 2006.

Miroslav Goreta,Ivana Peko Čović, Nadica Buzina (ur): Psihijatrijska vještačenja: zbirka ekspertiza. Knjiga druga: Građansko pravo. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Naklada Zadro. Zagreb, 2006.

Miroslav Goreta, The concept of diminished responsibility in supranational Criminal Law (Psychiatric approach). Vrapče Psychiatric Hospital, University of Zagreb – Faculty of Law, Medicinska naklada. Zagreb, 2007.

Miroslav Goreta: Koncept smanjene ubrojivosti u supranacionalnom kaznenom pravu :psihijatrijski pristup. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2008.

Vlado Jukić, Zoja Pisk: Psihoterapija – škole i psihoterpijski pravci u Hrvatskoj danas. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2008.

Bartul Matijaca: Stranputice i putokazi: Ogledi – medicina/psihijatrija/društvo. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2009.

Miroslav Goreta: Primjena fizičke sile u psihijatrijskom tretmanu. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Naklada Zadro. Zagreb, 2009.

Slađana Štrkalj – Ivezić, Ivan Urlić, Vlado Jukić, Branka Restek Petrović, Vanda Filipac, Sanja Martić Biočina, Zoja Pisk, Marija Jukić Kušan, Perla el Hassan, Anaka Vuković, Goran Babić, Radmila Stojanović Babić, Dubravka Stijačić, Lana Mužinić :Rehabilitacija u psihijatriji – psihobiosocijalni pristup. Hrvatski liječnički zbor, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Udruga Svitanje. Zagreb, 2010.

Lana Mužinić, Ljiljana Vukota (ur): Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice. Medicinska naklada, Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 2010.

Slađana Štrkalj-Ivezić: Psihoza.Shizofrenija.Shizoafektivni poremećaj. Bipolarni poremećaj. Psihoedukacija između informacije i psihoterapije. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2011.

Slađana Štrkalj-Ivezić, Aleksandra Kovač-Graovac, Ivana Milas Klarić, Lana Mužinić, Božena Horvat Alajbegović, Slavka Galić, Vlado Jukić, Nadica Buzina: Lišenje poslovne sposobnosti: smjernice za suce i vještake, socijalne radnike. Udruga Svitanje, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2012.

Ante Bagarić, Miroslav Goreta: Psihijatrijsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2012.

Miroslav Goreta: Načelo razmjernosti u psihijatrijskoj teoriji i praksi. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2012.

Miroslav Goreta, Miroslav Bojić: Psihijatrijska vještačenja. Knjiga treća: Novi doprinosi, kontroverze, perspektive. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2015.

Jukić Vlado: Hrvatska psihijatrijska publicistika. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Zagreb, 2015.

Vlado Jukić: Izgradnja, dogradnje i adaptacije zgrada i drugih infrastrukturnih objekata Bolnice „Vrapče“ od 1877. do 2014. godine: iz povijesti Bolnice „Vrapče“. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2015.

Draženka Ostojić, Petrana Brečić, Ana Bačeković, Nadica Buzina et al.: Suvremeni pristup prvim psihotičnim poremećajima. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2015.

Karl Jaspers: Opća psihopatologija; 9 nepromijenjeno izd. Matica Hrvatska, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2015.

Slađana Štrkalj - Ivezić: Život bez stigme psihičke bolesti. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2016.

Slađana Štrkalj - Ivezić: Funkcioniranje između zdravlja i bolesti. Smjernice za procjenu funkcioniranja u psihijatriji. Hrvatsko drušvo za kliničku psihijatriju, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2016.

Snježana Pintarić (ur): Marija Novaković: sjećanja jedne pijanistice / Memoirs of a Pianist (katalog izložbe 29.01.-19.02.2016.). Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2016.

Vlado Jukić, Žarka Vujić, Željko Kovačić: Župićev muzej: stalni postav likovnih radova pacijenata Bolnice Vrapče. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2017.

Danilo Hodoba: Spavanje i poremećaji spavanja: sabrane teme s didaktičkom namjenom. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2017.

Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Nuspojave psihofarmaka – odabrana poglavlja, Medicinska naklada Zagreb, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Vlado Jukić, Draženka Ostojić i suradnici.: Hitna stanja u psihijatriji, / poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada. Zagreb, 2018.

Miroslav Goreta: Prilozi za univerzalnu teoriju i praksu prisilnog psihijatrijskog tretmana. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Kozumplik Oliver: Nuspojave psihofarmaka : odabrana poglavlja / Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije. (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi). Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Vlado Jukić: Psihijatrijske teme za nepsihijatre. Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinska naklada, Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Zagreb, 2018.

Jo James et al.: Najbolja skrb za osobe s demencijom u bolničkim uvjetima – praktični vodič. Urednik hrvatskog izdanja Ninosalv Mimica. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić: Alzheimer: dvanaest anegdota. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Miroslav Goreta: Istanbulski sindrom : nekoliko napomena o psihijatrijski relevantnim sadržajima Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv naslja nad ženama i nasilja u obitelji. Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Vlado Jukić et al.:Hrvatska psihijatrija početkom 21.stoljeća. Medicinska naklada, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Ninoslav Mimica, Vlado Jukić: Knjiga postera stručnjaka Klinike za psihijatriju Vrapče 2007.- 2016. ( + CD; Knjiga Postera u elektronskom obliku) . Medicinska naklada, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2018.

Slađana Štrkalj-Ivezić: Trening socijalnih vještina i rad s obitelji. Klinika za psihijatiju Vrapče, Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije. Zagreb, 2019.

Erdeljac V., Sekulić Sović M. (urednice): Interdisciplinary Lingvistic and Psychiatric Research on Language Disorders.Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku, Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 2019.

Skip to content