Usluge  Stručne knjižnice

  • uslugama knjižnice mogu se koristiti samo uposlenici Klinike za psihijatriju Vrapče,  ostali korisnici imaju pravo na uvid u bibliotečni fond i rad u čitaonici
  • pretraživanje bibliotečnog fonda – pristup Metelovoj bazi podataka
  • posudba, međubibliotečna razmjena s bibliotekama u Hrvatskoj
  • suradnja s Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom
  • pretraživanje  baza podataka

Baze pretraživanja

Baze / Pretraživači

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/ ) – omogućuje pristup svim bibliografskim, citatnim i bazama podataka sa cjelovitim tekstom za istraživačku i akademsku zajednicu (OVID, Science Direct, EBSCO, Scopus, Thomson Reuters/Web of Science, itd.)

PubMed 

EBSCOhost – sadrži više bibliografskih i baza podataka sa cjelovitim tekstom kao što su CINAHL with full text (zdravstvena njega), Health Source – Consumer edition, Health Source – Nursing/Academic edition

SCOPUS – Elsevierova multidisciplinarna bibliografska citatna baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica

Medicina utemeljena na dokazima (Evidence based medicine) :

National Guideline Clearinghouse – smjernice za kliničku praksu utemeljene na dokazima

Znanastvene tražilice:

Google Scholar  – internetski pretraživač znanstvene literature. Znanstvenicima omogućava lociranje i dohvaćanje različite znanstvene literature kao što su znanstveni časopisi, sažeci, recenzirani članci, priopćenja objavljena u kongresnim zbornicima, magistarski i doktorski radovi, knjige, poglavlja u knjigama, separati, prezentacije u PowerPointu, tehnička izvješća sa sveučilišta, akademskih ustanova, stručnih društava i istraživačkih skupina itd.

Medscape – tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)

Povijest Stručne knjižnice

KnjižnicaPočeci knjižnične djelatnosti Klinike za psihijatriju Vrapče sežu uz početak djelovanja bolnice krajem 19. stoljeća. Prateći razvoj psihijatrije liječnici psihijatri u novoosnovanoj bolnici, tada nazvanoj „Zavod za umobolne Stenjevec“, u želji uključivanja u sva najnovija i najznačajnija svjetska zbivanja svog vremena, nabavljaju važnija djela s područja psihijatrije i osobne knjige doniraju u knjižnicu, zahvaljujući njima, danas Klinika za psihijatriju Vrapče uz najnoviju literaturu s područja psihijatrije čuva i vrijedne klasike psihijatrijske misli. Najstarije  djelo koje se danas čuva nalazi u Stručnoj knjižnici je: „Deutsch – griechisches Schulwörterbuch“ (Njemačko – grčki školski rječnik) iz 1867. koji je uredio dr. Karl Schenkl. S područja medicine to je knjiga na hrvatskom jeziku  „Čovjek prema zdravlju i ljepoti: razložio Dr. Ivan Dežman u deset javnih predavanjih, namienjenih krasnomu spolu, a čitanih u velikoj dvorani Narodnoga doma  u Zagrebu u godinah 1869, 1870, 1871. “ dr. Ivana Dežmana iz 1872.  Na naslovnici Dežmanove knjige uz naslov istaknut je  citat: „ Liep biti, reći će zdrav biti. Nema tielesne ljepote bez duševne ljepote“. Najstariji udžbenik iz psihijatrije je Krafft-Ebingov „Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Ärzte und Studierende“ (Udžbenik psihijatrije na kliničkoj osnovi za praktične liječnike i studente) iz 1888. godine.

Zanimljivost –  uz nabavu stručne literature u Bolnici Vrapče  tijekom povijesti sakupljana je i  literatura koju su mogli koristiti pacijenti, čitajuću u svoje slobodno vrijeme ili tijekom biblioterapije koja se provodila u liječenju. Mnogi bolesnici svoje su knjige na kraju liječenja i po izlasku iz Bolnice poklonili knjižnici i tako se malo po malo stvarao fond knjižnice za bolesnike.

Stručna knjižnica je 1948. godine preseljena u novoizgrađenu zgradu između Biokemijsko-hematološkog laboratorija i Centra za poremećaje spavanja te Srednje medicinske škole koja djeluje u prostorima Klinike za psihijatriju Vrapče. S osnovnim ciljem objedinjavanja svih stručnih knjižničnih poslova i referentne građe, Uprava Bolnice je 1954. godine pravno oformila Stručnu knjižnicu koja djeluje i danas.

Navedena zgrada uz prostore knjižnice, kompletno je rekonstruirana i adaptirana 1984. godine, a danas je u tom prostoru smještena Spomen biblioteka.

Tijekom 2009. godine Stručna knjižnica preseljena je u prizemlje Glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče. Danas se nalazi uz prostor Centra za edukaciju s velikom dvoranom za predavanja, a sastoji se od čitaonice, sobe voditeljice knjižnice te dvije prostorije za cjelokupan knjižnični fond.

Danas Stručna knjižnica u svom fondu ima preko deset tisuća knjiga, prima veliki broj znanstvenih, stručnih domaćih i stranih časopisa što predstavlja osnovu za znanstveni i istraživački rad i svaku širu edukaciju zaposlenicima Klinike kao i svim studentima i srednjoškolcima kojima je na usluzi.

Kontakt

mr.sc. Snježana Spitzmüller
Voditeljica Stručne knjižnice 

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 08.00-16.00 h

mail: biblioteka@bolnica-vrapce.hr
tel: 01 3780 771

Skip to content