Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij
  • pet godina radnog iskustva u struci

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Bolnice na mandat od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, životopis i program rada.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, s naznakom «natječaj za ravnatelja».

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru i imenovanju u roku od 45 dana od zaključenja natječaja.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Skip to content