KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32

objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

 

 1. PROČELNIK ZAVODA ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU
 2. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU I ORGANSKI UVJETOVANE PSIHIČKE
  POREMEĆAJE

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
 • pet godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine.

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

I.    na određeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar           (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

 1. Knjigovođa                  (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • četverogodišnja ekonomska škola
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

II.    na neodređeno vrijeme

 1. PKV radnik u kuhinji               (1 izvršitelj)

Uvjeti

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi,
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja zavoda

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 28. veljače 2018. do 08. ožujka 2018. godine.

 

Skip to content