1. Medicinska sestra/tehničar (4 izvršitelja)
Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

2. Servirka-spremačica (3 izvršitelja)
Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad u trajanju od jednog mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • preslika svjedodžbe
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslika odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Skip to content