Zagreb, 12. srpnja 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. lipnja do 01. srpnja  2021. godine u Narodnim novinama broj 68 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
medicinske sestre/tehničara

 

I.  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se:

Tin Dujmović 

Sara Vuković 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.

 

Skip to content