Povodom obilježavanja Dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj u srijedu 6. lipnja 2018.  održat će se okrugli stol pod naslovom „Prava osoba s duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom“.

PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA KAO OSOBA S INVALIDITETOM

Poštovane, poštovani,

Pred nama je obilježavanja 6. lipnja Dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj. Kao što je poznato Hrvatski je sabor na prijedlog Klinike za psihijatriju Vrapče, Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju HLZ-a i Hrvatskog društva za psihijatriju i pravo na svojoj sjednici održanoj 1. lipnja 2012. godine donio odluku da se 6. lipnja u Republici Hrvatskoj obilježava kao Dan prava osoba s duševnim smetnjama.  Od te, 2012. godine, u Hrvatskoj se, da bi se  najšira javnost, ali i stručnjaci s područja mentalnog zdravlja  podsjetili na probleme s kojima žive i s kojima se susreću psihijatrijski bolesnici u ostvarenju svojih prava, obilježava Dan prava osoba s duševnim smetnjama.

Sa simpozija (pod naslovom – 6. lipnja Dan prava duševnih bolesnika) održanog 6. lipnja 2011. godine u „Vrapču“  uputili smo  Saboru prijedlog da se 6. lipnja proglasi Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj. Obilježavajući Dan prava osoba s duševnim smetnjama 6. lipnja 2012. godine, govorili smo o načelu razmjernosti u psihijatrijskoj teoriji i praksi o čemu smo obavijestili javnost. Godine 2013. razmatrali smo značenje pedesetogodišnjeg rada Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče u unaprjeđenju i zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama. Dan prava osoba s duševnim smetnjama 2014. i 2015. povezali smo s aktualnom izradom i donošenjem novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, a onaj 2016. evaluacijom jednogodišnje primjene tog Zakona. Prošle smo godine upoznali hrvatsku javnost te državna tijela i institucije s „Listom prava osoba s duševnim smetnjama“ koja se najčešće krše, a na što su upozorile najvažnije svjetske psihijatrijske udruge.

Ove godine posebnu pozornost posvetit ćemo pravima osoba s duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom. To su psihijatrijski bolesnici s „dugotrajnim mentalnim oštećenjima koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječiti njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima“. Problem ostvarenja prava ovih bolesnika razmatrat ćemo u kontekstu odredbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. s jedne strane, i našeg Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i Uredbe o metodologijama vještačenja, s druge strane. Čini nam se, naime, da osobe s duševnim smetnjama koje su istovremeno i osobe s invaliditetom, ne  ostvaruju mnoga prava koja proizlaze iz ove Konvencije i Zakona, odnosno Uredbe. Postoje i snažno utemeljena mišljenja da neke odredbe Konvencije nisu u funkciji prava osoba s invaliditetom zbog mentalnih problema, nego ih dapače narušavaju. S druge strane u praksi se vrlo rijetko koriste mogućnosti ostvarenja prava koja se ostvaruju po Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja i popratnoj Uredbi.

O svemu ovome progovorit ćemo na  okruglom stolu koji će se u organizaciju Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju HLZ-a i Klinike za psihijatriju Vrapče održati 6. lipnja 2018. od 11 do 13 sati u velikoj dvorani Centra za edukaciju bolnice „Vrapče“. Osim što ćemo analizirati navedene probleme i ukazati na njihovo moguća rješenja, s okruglog stola još ćemo jednom, kao i prethodnih godina, javnosti poslati poruku o problemima ostvarenja prava osoba s duševnim smetnjama.

Ovim vas pozivamo da svojim sudjelovanjem doprinesete uspjehu ovog stručnog skupa, a sve s ciljem unaprjeđenja prava osoba s duševnim smetnjama.

 

Predsjednica HDFP HLZ:                             Predsjednik HPD-a i ravnatelj bolnice Vrapče:
doc. dr. sc. Nadica Buzina                                        prof. dr. sc. Vlado Jukić

 

Skip to content