Formulacije lijekova s produljenim oslobađanjem koje se koriste za liječenje poremećaja uzimanja opioida mogu biti dragocjeno sredstvo za rješavanje trenutne opioidne krize ovisnosti i smanjenje smrtnosti zbog ovisnosti o opioidima.

Znamo da su lijekovi koji se koriste za liječenje poremećaja uzimanja opioida vrlo učinkoviti u sprečavanju recidiva, olakšavanju oporavka i sprečavanju predoziranja. Međutim, stope zadržavanja za ove lijekove prilično su niske i 40% do 50% bolesnika liječenih metadonom ili buprenorfinom recidivira unutar šest mjeseci od početka liječenja. Iako su formulacije s produljenim oslobađanjem ovih lijekova barem jednako učinkovite kao dnevne formulacije s neposrednim otpuštanjem, malo znamo o tome što pacijenti žele i kako reagiraju na različite pristupe ovom liječenju.

U novoj studiji istraživači iz Australije proveli su randomizirano ispitivanje radi usporedbe ishoda dnevnog sublingvalnog uzimanja buprenorfina (tableta stavljenih pod jezik) s tjednom ili mjesečnom injekcijom buprenorfina s produljenim oslobađanjem za poremećaj uzimanja opioida. Znanstvenici su otkrili da se injekcija buprenorfina s produljenim oslobađanjem dobro podnosi, pacijentima je prihvatljiva i, prema pacijentima, daje općenito pozitivnije ishode (uključujući ukupno zadovoljstvo pacijenta, učinkovitost i praktičnost) u usporedbi s dnevnim uzimanjem oralnog buprenorfina. Nije bilo značajnih razlika glede uzimanja ilegalnih opioida ili nuspojava između dvije ispitivane skupine.

U razvoju lijekova glasovi pacijenata se prečesto ignoriraju. Preferencije pacijenata i ishodi prema njihovim ocjenama mogu biti korisnija mjera u ispitivanjima lijekova od samog apstiniranja od droga. Formulacije s produljenim oslobađanjem mogu ponuditi posebne pogodnosti u specifičnim okruženjima – kao što su penalne institucije, beskućnici i ruralne zajednice – kao i u smanjenju broja predoziranja fentanilom u trenutnoj opioidnoj epidemiji. Ovakve ishode liječenja valjalo bi proučavati i u drugim sustavima skrbi kako bi se utvrdilo jesu li ti rezultati konzistentni.

Izvornik: Lintzeris N, Dunlop AJ, Haber PS, i sur. Patient-Reported Outcomes of Treatment of Opioid Dependence With Weekly and Monthly Subcutaneous Depot vs Daily Sublingual Buprenorphine: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021 May 3;4(5):e219041.

Compton WM, Volkow ND. Extended-Release Buprenorphine and Its Evaluation With Patient-Reported Outcomes. JAMA Netw Open. 2021 May 3;4(5):e219708.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content